Apache Sanselan szolgáltatás megtagadásos sérülékenysége

CH azonosító: CH-14568 Cím: Apache Sanselan szolgáltatás megtagadásos sérülékenysége Angol cím: Apache Sanselan Input File Parsing Denial of Service Vulnerability

Publikálás dátuma: 2019.05.06. Utolsó módosítás dátuma: 2019.05.06.


Leírás

A CVE-2018-17201 számon magas kockázati besorolású sérülékenység került azonosításra, mely az Apache Sanselan 0.97-es verzióját érinti.

Leírás utolsó módosítása: 2019.05.09.


Elemzés leírás

Magas kockázati besorolású sérülékenységet találtak az Apache Sanselan-ban, melyet kihasználva a távoli, nem hitelesített támadók szolgáltatás megtagadásos (DoS) állapotot idézhetnek elő a célrendszerben. A hiba az érintett szoftverekben bizonyos bemeneti fájlok nem megfelelő feldolgozása során következik be. A támadók ezt a hibát kihasználhatják bemeneti fájlok küldésével a célrendszer felé, melynek következtében szolgáltatás megtagadásos állapot alakul ki a célrendszerben.  Jegyzet: az Apache Sanselan átnevezésre került Apache Commons Imaging-re

Megoldás:

A 0.97 verziójú incubator felhasználók váltsanak a commons-imaging-1.0-alpha1 -re.

Érintett verziók:

Apache Sanselan 0.97-incubator

Elemzés leírás utolsó módosítása: 2019.05.09.


Hatás

CVSS3 Severity and Metrics

Base score: 7.5 (Magas)
Vector: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Impact Score: 3.6
Exploitability Score: 3.9


Attack Vector (AV): Network
Attack Complexity (AC): Low
Privileges Required (PR): None
User Interaction (UI): None
Scope (S): Unchanged
Confidentiality Impact (C): None
Integrity Impact (I): None
Availability Impact (A): High

CVSS2 Severity and Metrics

Base score: 5.0 (Közepes)
Vector: (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)
Impact Subscore: 2.9
Exploitability Subscore: 10.0


Access Complexity (AC): Low
Confidentiality Impact (C): None
Integrity Impact (S): None
Availability Impact (A):


Hivatkozások

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-17201
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=60116
https://lists.apache.org/thread.html/cd37861963aa6d2694c8947d464c99614d3e1a9db6c1a2a8b7b5840a@%3Cdev.commons.apache.org%3E