atftpd Stack alapú buffer túlcsordulásos sérülékenysége

CH azonosító: CH-14570 Cím: atftpd Stack alapú buffer túlcsordulásos sérülékenysége Angol cím: atftpd Stack-Based Buffer Overflow Vulnerability

Publikálás dátuma: 2019.04.20. Utolsó módosítás dátuma: 2019.05.12.


Leírás

A CVE-2019-11365 számon kritikus kockázati besorolású sérülékenység került publikálásra, mely az atfpd daemon-ban tetszőleges kód futtatásra, vagy szolgáltatás megtagadásos állapot előidézésre ad lehetőséget.

Leírás utolsó módosítása: 2019.05.14.


Elemzés leírás

Kritikus kockázati besorolású sérülékenységet találtak az atfpd daemon-ban, mely lehetővé teszi nem hitelesített, távoli támadók számára, hogy tetszőleges kódot futtassanak a célrendszerben, vagy szolgáltatás megtagadásos állapotot idézzenek elő benne. A hiba az érintett szoftverben található tftpd_file.c, tftp_file.c, tftpd_mtftp.c, és tftp_mtftp.c fájlokban lévő hibásan implementált strncpy() függvény kihasználásával idézhető elő. A hibát a támadók speciálisan szerkesztett, rossz indulatú bemeneti értékekkel rendelkező csomagok küldésének a segítségével használhatják ki. A sikeres támadás egy stack alapú buffer túlcsordulásos hibát okoz, melynek segítségével tetszőleges kódot futtathatnak a célrendszerben, vagy szolgáltatás megtagadásos állapotot (DoS) idézhetnek elő benne. A sérülékenység kihasználására írt exploit (Proof-of-Concept) nyilvános forrásból elérhető.

Megoldás:

Frissítsen a legfrissebb verzióra.

Érintett verziók:

-atftp 0.7 (.1)

Elemzés leírás utolsó módosítása: 2019.05.14.


Hatás

CVSS3 Severity and Metrics

Base score: 9.8 (Kritikus)
Vector: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Impact Score: 5.9
Exploitability Score: 3.9


Attack Vector (AV): Network
Attack Complexity (AC): Low
Privileges Required (PR): None
User Interaction (UI): None
Scope (S): Unchanged
Confidentiality Impact (C): High
Integrity Impact (I): High
Availability Impact (A): High

CVSS2 Severity and Metrics

Base score: 7.5 (Magas)
Vector: (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P
Impact Subscore: 6.4
Exploitability Subscore: 10.0


Access Complexity (AC): Low
Confidentiality Impact (C): Partial
Integrity Impact (S): Partial
Availability Impact (A): Partial


Hivatkozások

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-11365
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=60152