Cisco Industrial Network Director szoftverben sérülékenység

CH azonosító: CH-14590 Cím: Cisco Industrial Network Director szoftverben sérülékenység Angol cím: Cisco Industrial Network Director Remote Code Execution Vulnerability

Publikálás dátuma: 2019.06.13. Utolsó módosítás dátuma: 2019.06.13.


Leírás

Cisco Industrial Network Director szoftver sérülékenysége vált ismertté, melynek kihasználásával a támadó kártékony kódokat képes lefuttatni a rendszeren.

Leírás forrása: Egyéb referencia: nvd.nist.gov


Elemzés leírás

A szoftver frissítéskor bekerült hiba kihasználásával lehetőség nyílik tetszőleges kód lefuttatására a rendszeren jogosultság ellenőrzés nélkül. A sérülékenység a feltöltött fájlok nem megfelelő validálását használja ki. A támadó adminisztrátori jogosultsággal tetszőleges fájlt feltölthet, amit később adminisztrátorként futtathat a távoli rendszeren.

Érintett verziók:
Cisco Industrial Network Director  1.6.0 és korábbi verziói

Megoldás:
Frissítés újabb verzióra.

Elemzés leírás forrása: Egyéb referencia: tools.cisco.com


Hatás

CVSS3 Severity and Metrics

Base score: 7.2 (Magas)
Vector: AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Impact Score: 5.9
Exploitability Score: 1.2


Attack Vector (AV): Network
Attack Complexity (AC): Low
Privileges Required (PR): High
User Interaction (UI): None
Scope (S): Unchanged
Confidentiality Impact (C): High
Integrity Impact (I): High
Availability Impact (A): High

CVSS2 Severity and Metrics

Base score: 9.0 (Kritikus)
Vector: (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)
Impact Subscore: 10.0
Exploitability Subscore: 8.0


Access Complexity (AC): Low
Confidentiality Impact (C): Complete
Integrity Impact (S): Complete
Availability Impact (A):


Hivatkozások

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190605-ind-rce
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-1861
https://www.securityfocus.com/bid/108622/info