Cisco Security Manager C XML kezelési sérülékenysége

Cisco Security Manager C XML kezelési sérülékenység
Angol cím: Cisco Security Manager XML External Entity Injection Vulnerability

CH azonosító: CH-14636
Publikálás dátuma: 2019.06.28.
Utolsó módosítás dátuma: 2019.06.28.


Leírás

A Cisco Security Manager sérülékenysége vált ismertté, amelynek kihasználásával adatlopás vagy a  rendszer túlterhelése lehetséges.

Leírás forrása: Egyéb referencia: nvd.nist.gov Leírás utolsó módosítása: 2019.06.28.


Elemzés leírás

A biztonsági rés az XML-entitások helytelen korlátozásából ered. A támadó a hibát kihasználva rosszindulatú kéréseket küldhet a rendszernek XML hivatkozásként. A támadók tetszőleges adatot lekérhetnek, ami érzékeny információk nyilvánosságra hozatalához, vagy az alkalmazás számára rendelkezésre álló erőforrások túlterheléséhez is vezethet.

Érintett verziók:

Cisco Security Manager 4.20(0.89)
Cisco Security Manager 4.19(0.212)
Cisco Security Manager 4.19(0)SP1
Cisco Security Manager 4.17(0.77)
Cisco Security Manager 4.14(0.131)

Megoldás: Frissítés újabb verziókra.

Elemzés leírás forrása: Egyéb referencia: www.securityfocus.com Elemzés leírás utolsó módosítása: 2019.06.28.


Hatás

CVSS3 Súlyosság és Metrika

Base score: 9.1 (Kritikus)
Vector: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H
Impact Score: 5.2
Exploitability Score: 3.9


Attack Vector (AV): Network
Attack Complexity (AC): Low
Privileges Required (PR): None
User Interaction (UI): None
Scope (S): Unchanged
Confidentiality Impact (C):
Integrity Impact (I): None
Availability Impact (A):

CVSS2 Súlyosság és Metrika

Base score: 6.4 (Közepes)
Vector: (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P)
Impact Subscore: 4.9
Exploitability Subscore: 10.0


Access Complexity (AC): Low
Confidentiality Impact (C): Partial
Integrity Impact (S): None
Availability Impact (A):

Hivatkozások

CVE-2019-1903 - NVD CVE-2019-1903
https://www.securityfocus.com/bid/108857/info
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-1903


Legfrissebb sérülékenységek
CVE-2023-20889 – VMware Aria Operations for Networks sérülékenysége
CVE-2023-20888 – VMware Aria Operations for Networks sérülékenysége
CVE-2023-20887 – VMware Aria Operations for Networks sérülékenysége
CVE-2023-20178 – Cisco AnyConnect Secure Mobility Client sérülékenysége
CVE-2023-3079 – Google Chrome sérülékenysége
CVE-2023-34362 – Progress MOVEit Transfer sérülékenysége
CVE-2023-33960 – OpenProject sérülékenysége
CVE-2023-32324 – OpenPrinting CUPS sérülékenysége
CVE-2023-28066 – Dell OS Recovery Tool sérülékenysége
CVE-2023-26278 – IBM QRadar WinCollect Agent sérülékenysége
Tovább a sérülékenységekhez »