dhcpcd D6_OPTION_PD_EXCLUDE funkciójának Buffer olvasási hibája

CH azonosító: CH-14569
Cím: dhcpcd D6_OPTION_PD_EXCLUDE funkciójának Buffer olvasási hibája
Angol cím: dhcpcd D6_OPTION_PD_EXCLUDE Feature Buffer Over-Read Vulnerability

Publikálás dátuma: 2019.05.05.
Utolsó módosítás dátuma: 2019.05.09.


Leírás

A CVE-2019-11766 számon kritikus kockázati besorolás sérülékenység került rögzítésre a dhcpcd szolgáltatásban, melyet kihasználva szolgáltatás megtagadásos állapot idézhető elő, vagy távoli kód futtatására nyílik lehetőség.


Leírás utolsó módosítása: 2019.05.09.


Elemzés leírás

Kritikus kockázati besorolású sérülékenységet találtak a dhcpcd-ben, melyet távoli, nem hitelesített támadók kihasználhatnak, és így tetszőleges kódot futtathatnak, vagy szolgáltatás megtagadásos állapotot idézhetnek elő a célrendszerben. A hiba az érintett szoftverekben lévő dhcp6.c fájl D6_OPTION_PD_EXCLUDE funkciójában található. A hibát úgy használhatják ki a támadók, ha speciálisan szerkesztett, rossz indulatú kérést küldenek az érintett szoftvernek. A sikeres támadás következtében a támadó egy olvasási hibát idéz elő, amely segítségével tetszőleges kód futtatása válik lehetővé a célrendszerben, továbbá a hibás próbálkozások következtében szolgáltatás megtagadásos állapot léphet fel.

Megoldás:

Frissítsen a legfrissebb verzióra

Érintett verziók:

dhcpcd 1.3.22 (pl4) | 3.2 (Base, .3) | 5.2 (.0, .1, .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9, .10, .11) | 5.5 (.0) | 5.6 (.0) | 5.99 (.0) | 6.0 (.0) | 6.1 (.0) | 6.2 (.0) | 6.3 (.0) | 6.4 (.0) | 6.5 (.0) | 6.6 (.0) | 6.7 (.0) | 6.8 (.0) | 6.9 (.0, .4) | 6.10 (.2) | 6.11 (.0, .2, .4, .5, .6) | 7.0 (.0, .1, .2, .3, .4, .5, .6, .7, .8) | 7.1 (.0, .1) | 7.2 (.0, .1)

Elemzés leírás utolsó módosítása: 2019.05.09.


Hatás

CVSS3 Severity and Metrics

Base score: 9.8 (Kritikus)
Vector: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Impact Score: 5.9
Exploitability Score: 3.9


Attack Vector (AV): Network
Attack Complexity (AC): Low
Privileges Required (PR): None
User Interaction (UI): None
Scope (S): Unchanged
Confidentiality Impact (C): High
Integrity Impact (I): High
Availability Impact (A): High

CVSS2 Severity and Metrics

Base score: 7.5 (Magas)
Vector: (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)
Impact Subscore: 6.4
Exploitability Subscore: 10.0


Access Complexity (AC): Low
Confidentiality Impact (C): Partial
Integrity Impact (S): Partial
Availability Impact (A):


Hivatkozások

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-11766
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=60108