Google Chrome sérülékenység

CH azonosító: CH-14643 Cím: Google Chrome sérülékenység Angol cím: Stable Channel Update for Desktop

Publikálás dátuma: 2019.07.01.


Leírás

Google Chrome sérülékenysége vált ismertté, melynek kihasználásával kártékony kód futtatható a rendszeren.

Leírás forrása: Egyéb referencia: nvd.nist.gov


Elemzés leírás

A nem megfelelő memóriakezelés miatt, a támadó egy kártékony kódot tartalmazó HTML állományt lefuttathat a rendszeren.

Érintett verziók:

Google Chrome  74.0.3729.108 és korábbi verziók.

Megoldás: Frissítés újabb verzióra.

 

Elemzés leírás forrása: Egyéb referencia: crbug.com


Hatás

CVSS3 Severity and Metrics

Base score: 8.8 (Magas)
Vector: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Impact Score: 5.9
Exploitability Score: 2.8


Attack Vector (AV): Network
Attack Complexity (AC): Low
Privileges Required (PR): None
User Interaction (UI): Required
Scope (S): Unchanged
Confidentiality Impact (C): High
Integrity Impact (I): High
Availability Impact (A): High

CVSS2 Severity and Metrics

Base score: 6.8 (Közepes)
Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)
Impact Subscore: 6.4
Exploitability Subscore: 8.6


Access Vector (AV): Network
Access Complexity (AC): Medium
Confidentiality Impact (C): Partial
Integrity Impact (S): Partial
Availability Impact (A):


Hivatkozások

Egyéb referencia: crbug.com
Egyéb referencia: nvd.nist.gov
CVE-2019-5813 - NVD CVE-2019-5813