VLC Player puffer túlcsordulás sérülékenység

CH azonosító: CH-14616 Cím: VLC Player puffer túlcsordulás sérülékenység Angol cím: VLC Media Player Buffer Overflow Vulnerability

Publikálás dátuma: 2019.06.19. Utolsó módosítás dátuma: 2019.06.19.


Leírás

VLC Player sérülékenysége vált ismertté, puffer túlcsordulással összeomlás idézhető elő és távoli kód futtatás lehetséges.

Leírás forrása: Egyéb referencia: nvd.nist.gov


Elemzés leírás

Az alkalmazás nem végez megfelelő ellenőrzést a felhasználó által szolgáltatott bemeneten.

A támadó kihasználva ezt a hibát tetszőleges kódot lefuttathat a rendszeren. A sikertelen támadási kísérletek DoS (szolgáltatás megtagadás) támadásnak felelnek meg, a hiba erre is kihasználható.

Érintett verziók: VideoLAN VLC media player 3.0.7 és korábbi verziók

Megoldás: Frissítés újabb verzióra

Elemzés leírás forrása: Egyéb referencia: www.securityfocus.com


Hatás

CVSS3 Severity and Metrics

Base score: 6.5 (Közepes)
Vector: AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H
Impact Score: 3.6
Exploitability Score: 2.8


Attack Vector (AV): Network
Attack Complexity (AC): Low
Privileges Required (PR): None
User Interaction (UI): Required
Scope (S): Unchanged
Confidentiality Impact (C): None
Integrity Impact (I): None
Availability Impact (A): High

CVSS2 Severity and Metrics

Base score: 4.3 (Közepes)
Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P
Impact Subscore: 2.9
Exploitability Subscore: 8.6


Access Vector (AV): Network
Access Complexity (AC): Medium
Confidentiality Impact (C): None
Integrity Impact (S): None
Availability Impact (A): Partial


Hivatkozások

CVE-2019-5439 - NVD CVE-2019-5439
https://www.securityfocus.com/bid/108769/info
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-5439