Webmin 1.910 sérülékenység

CH azonosító: CH-14604 Cím: Webmin 1.910 sérülékenység Angol cím: Webmin 1.910 Package Updates vulnerability

Publikálás dátuma: 2019.06.18. Utolsó módosítás dátuma: 2019.06.18.


Leírás

Webmin 1.910 sérülékenysége vált ismertté, melynek kihasználásával rendszergazdai jogosultság szerezhető.

Leírás forrása: Egyéb referencia: nvd.nist.gov


Elemzés leírás

A csomag frissítő modulban található biztonsági rés kihasználásával rendszergazdai jogosultság szerezhető. A támadó így az update.cgi-be kártékony kódot helyezhet, megfertőzve a rendszert.

Érintett verziók:

Webmin 1.910 és korábbi verziók

Megoldás: 1.910 és korábbi verziók használatának mellőzése.

Elemzés leírás forrása: Egyéb referencia: pentest.com.tr


Hatás

CVSS3 Severity and Metrics

Base score: 8.8 (Magas)
Vector: AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Impact Score: 5.9
Exploitability Score: 2.8


Attack Vector (AV): Network
Attack Complexity (AC): Low
Privileges Required (PR): Low
User Interaction (UI): None
Scope (S): Unchanged
Confidentiality Impact (C): High
Integrity Impact (I): High
Availability Impact (A): High

CVSS2 Severity and Metrics

Base score: 9.0 (Kritikus)
Vector: AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C
Impact Subscore: 10.0
Exploitability Subscore: 8.0


Access Vector (AV): Network
Access Complexity (AC): Low
Confidentiality Impact (C): Complete
Integrity Impact (S): Complete
Availability Impact (A): Complete


Hivatkozások

CVE-2019-12840 - NVD CVE-2019-12840
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-12840
https://pentest.com.tr/exploits/Webmin-1910-Package-Updates-Remote-Command-Execution.html