Windows eseménynapló szolgáltatás sérülékenysége

CH azonosító: CH-14619 Cím: Windows eseménynapló szolgáltatás sérülékenysége Angol cím: Windows Event Viewer Information Disclosure Vulnerability

Publikálás dátuma: 2019.06.26. Utolsó módosítás dátuma: 2019.06.26.


Leírás

A Windows operációs rendszerben található Eseménynapló szolgáltatás sérülékenysége vált ismertté, amelynek kihasználásával illetéktelen adat hozzáférés lehetséges, egy kártékony kódot tartalmazó XML fájl segítségével.

Leírás forrása: Egyéb referencia: nvd.nist.gov Leírás utolsó módosítása: 2019.06.26.


Elemzés leírás

A sérülékenység abból fakad, hogy a program nem megfelelően elemzi az XML bemenetet.

A támadó a biztonsági rést kihasználva, tetszőleges fájlt nyithat meg egy XML külső entitás (XXE) hivatkozással, azaz egy speciális XML fájl segítségével  hozzáférhet a rendszeren tárolt fájlokhoz, amennyiben sikerül rávennie arra a felhasználót, hogy a fájlt az eseménynaplóba importálja.

Érintett verziók:

  • Microsoft Windows 7 és újabb verziók.
  • Microsoft windows Server 2019 és korábbi verziók Server 2008-ig.

Megoldás: Operációs rendszer frissítése. Ha az automatikus Windows frissítés engedélyezve van, beavatkozást nem igényel.

Elemzés leírás forrása: Egyéb referencia: portal.msrc.microsoft.com Elemzés leírás utolsó módosítása: 2019.06.26.


Hatás

CVSS3 Severity and Metrics

Base score: 5.5 (Közepes)
Vector: AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N
Impact Score: 3.6
Exploitability Score: 1.8


Attack Vector (AV): Local
Attack Complexity (AC): Low
Privileges Required (PR): None
User Interaction (UI): Required
Scope (S): Unchanged
Confidentiality Impact (C): High
Integrity Impact (I): None
Availability Impact (A): None

CVSS2 Severity and Metrics

Base score: 4.3 (Közepes)
Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N
Impact Subscore: 2.9
Exploitability Subscore: 8.6


Access Vector (AV): Network
Access Complexity (AC): Medium
Confidentiality Impact (C): Partial
Integrity Impact (S): None
Availability Impact (A): None


Hivatkozások

CVI:CVE-2019-0948
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-0948
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-0948