Zyxel eszközökben biztonsági sérülékenység

CH azonosító: CH-14644 Cím: Zyxel eszközökben biztonsági sérülékenység Angol cím: Zyxel security advisory for vulnerabilities

Publikálás dátuma: 2019.07.01.


Leírás

Zyxel hálózati eszközök sérülékenysége vált ismertté, melynek kihasználásával lehetséges túlterhelni, ezáltal működésképtelenné tenni az eszközöket.

 

Leírás forrása: Egyéb referencia: nvd.nist.gov


Elemzés leírás

A támadók a hibát kihasználva hozzáférhetnek a felhasználói fiók létrehozó felülethez és tömegesen hozhatnak létre vendég fiókokat. A vendég fiókokkal illetéktelen hozzáférés is lehetséges a hálózathoz, továbbá szolgáltatás-megtagadásos támadásra is használható a hiba.

Megoldás: Firmware frissítés, hotfix telepítése.

Elemzés leírás forrása: Egyéb referencia: www.zyxel.com


Hatás

CVSS3 Severity and Metrics

Base score: 9.1 (Kritikus)
Vector: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H
Impact Score: 5.2
Exploitability Score: 3.9


Attack Vector (AV): Network
Attack Complexity (AC): Low
Privileges Required (PR): None
User Interaction (UI): None
Scope (S): Unchanged
Confidentiality Impact (C): None
Integrity Impact (I): High
Availability Impact (A): High

CVSS2 Severity and Metrics

Base score: 6.4 (Közepes)
Vector: (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)
Impact Subscore: 4.9
Exploitability Subscore: 10.0


Access Complexity (AC): Low
Confidentiality Impact (C): None
Integrity Impact (S): Partial
Availability Impact (A):


Hivatkozások

Egyéb referencia: nvd.nist.gov
Egyéb referencia: www.zyxel.com
CVE-2019-12583 - NVD CVE-2019-12583