Comodo Antivirust érintő sérülékenységek

CH azonosító: CH-14668 Cím: Comodo Antivirust érintő sérülékenységek Angol cím: Comodo Antivirus Multiple Vulnerabilities

Publikálás dátuma: 2019.07.24.


Leírás

Comodo Antivirus több magas kockázati besorolású sérülékenysége vált ismertté, melyek kihasználásával kártékony kód futtatása lehetséges, valamint szolgáltatás-megtagadásos állapot idézhető elő.

Leírás forrása: Egyéb referencia: nvd.nist.gov


Elemzés leírás

A program CMDAgent.exe modulja ellenőrzi a COM kliensek hitelességét. A támadó azonban megkerülheti ezt az ellenőrzést, ha megváltoztatja a kliens folyamatnevét a PEB rendszerben, vagy a Comodo/Microsoft által aláírt folyamatot rosszindulatú kódra cseréli. A modul a fájl nevét használja ellenőrzésként az EnumProcessModules / GetModuleFilename COM információk alapján. Így megkerülve a biztonsági ellenőrzést a támadó meg tudja szerezni az IServiceProvider példányát. Ennek segítségével pedig a támadó lekérdezheti SvcRegkey  interfészt, melynek segítségével módosíthatja a regisztrációs adatbázist, lehetővé téve számára a helyi jogosultságok megszerzését.

A program a vírus definíciós adatbázist megfelelően védett mappában tárolja a számítógépen, azonban a Cavwp.exe modulja a vírus aláírásokat betölti a központi memóriába hozzáférési lista nélkül elérhető területre, ezáltal bármilyen alacsony jogosultsággal rendelkező folyamat hozzáférhet. Módosítva a memória tartalmát, a támadó téves riasztásokat idézhet elő, ezáltal a program karanténba helyez fertőzöttnek vélt fájlokat, vagy az adatok módosításával/törlésével elérhető, hogy a valóban fertőzött fájlokat figyelmen kívül hagyja a program.

A CmdVirth.exe nevű modul LPC portjának biztonsági hibája szolgáltatás megtagadásos támadásra használható hibát tartalmaz. Alacsony jogosultságú folyamatok kapcsolódva a porthoz LPC_DATAGRAM csomagok tömeges küldésével hozzáférés megsértés hiba generálható, mely a folyamat leállását okozza.

A CmdAgent.exe modul nem megfelelő memóriakezelése miatt sebezhető. A memóriában tárolt nem védett adatok módosításával, ha a modul puffer határon kívüli adatot olvas be, működésképtelenné válik.

A CmdGuard.sys modul “cmdServicePort” bemenetére küldött kártékony tartalmú üzenettel működésképtelenné tehető. Akkor következik be az összeomlás, mikor a meghajtó program olyan memset műveletet hajt végre, amely a megadott puffer méretét meghaladó méretet használ.

Érintett verzió:
Comodo Antivirus 12.0.0.6810

Megoldás:

Az érintett verzió használatának mellőzése, amennyiben megjelenik a frissítés a hibák kijavításával, frissítés a javított verzióra.

Elemzés leírás forrása: Egyéb referencia: www.tenable.com


Hatás

CVSS3 Súlyosság és Metrika

Alap pontszám: 7.8 (Magas)
Vektor: AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Hatás pontszáma: 5.9
Kihasználhatóság pontszáma: 1.8


Támadás Vektora (AV): Helyi
Támadás komplexitása (AC): Alacsony
Jogosultság Szükséges (PR): Alacsony
Felhasználói Interakció (UI): Nincs
Hatókör (S): Nem változott
Bizalmasság Hatása (C): Magas
Sértetlenség Hatása (I): Magas
Rendelkezésre állás Hatása (A): Magas

CVSS2 Súlyosság és Metrika

Alap pontszám: 7.2 (Magas)
Vektor: (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)
Hatás alpontszáma: 10.0
Kihasználhatóság alpontszáma: 3.9


Hozzáférés Komplexitása (AC): Alacsony
Bizalmasság Hatása (C): Teljes
Sértetlenség Hatása (S): Teljes
Rendelkezésre állás Hatása (A):