Hozzáférés megkerüléses sérülékenység az Apache Traffic Control szolgáltatásban

CH azonosító: CH-14699 Cím: Hozzáférés megkerüléses sérülékenység az Apache Traffic Control szolgáltatásban Angol cím: Authentication bypass vulnerability in Apache Traffic Control

Publikálás dátuma: 2019.09.10. Utolsó módosítás dátuma: 2019.09.10.


Leírás

A CVE-2019-12405 számon az Apache szerverekben nagyméretű tartalomszolgáltató hálózatok kiépítését lehetővé tevő Traffic Control szolgáltatás közepes kockázati besorolású sérülékenysége vált ismertté, melyen keresztül a támadó hozzáférést szerezhet a hálózati erőforrásokhoz a szükséges jelszavak ismerete nélkül.

Leírás forrása: Gyártói referencia: lists.apache.org Leírás utolsó módosítása: 2019.09.10.


Elemzés leírás

Nagyméretű tartalomszolgáltató hálózatok kiépítését – VOD stream, Live video stream – lehetővé tevő Apache Traffic Control szolgáltatás sérülékenysége vált ismertté. A sérülékenység azon szervereket érinti, ahol az API csatolókészletben az LDAP (speciális adatbázis nagyszámú lekérdezés gyors kezelésére) szolgáltatás engedélyezve van. A támadónak szüksége van egy létező felhasználói névre, ennek segítségével távoli elérésen keresztül hozzáférhet a hálózati erőforrásokhoz a szükséges jelszó ismerete nélkül.

Amennyiben a frissítés nem végezhető el azonnal, úgy az LDAP hitelesítés felfüggeszthető az ldap.conf file törlésével.

Érintett verziók: 3.0.0., 3.0.1

A gyártó honlapján közzétette a hiba javítását tartalmazó frissítéseket.

Elemzés leírás utolsó módosítása: 2019.09.10.


Hatás

CVSS3 Súlyosság és Metrika

Alap pontszám: 4.6 (Közepes)
Vektor: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C
Hatás pontszáma:
Kihasználhatóság pontszáma:


Támadás Vektora (AV): Hálózat
Támadás komplexitása (AC): Alacsony
Jogosultság Szükséges (PR): Nincs
Felhasználói Interakció (UI): Nincs
Hatókör (S): Nem változott
Bizalmasság Hatása (C): Alacsony
Sértetlenség Hatása (I): Nincs
Rendelkezésre állás Hatása (A): Nincs

CVSS2 Súlyosság és Metrika

Alap pontszám: (Nincs)
Vektor:
Hatás alpontszáma:
Kihasználhatóság alpontszáma:
Hivatkozások

CVE-2019-12405 - NVD CVE-2019-12405
Egyéb referencia: www.cybersecurity-help.cz
Egyéb referencia: seclists.org