HPE Smart Update Manager sérülékenység

CH azonosító: CH-14578 Cím: HPE Smart Update Manager sérülékenység Angol cím: A Remote Unauthorized Access vulnerability was identified in HPE Smart Update Manager

Publikálás dátuma: 2019.06.06. Utolsó módosítás dátuma: 2019.06.06.


Leírás

A HPE Smart Update Manager sérülékenysége vált ismerté, melynek kihasználása jogosulatlan távoli elérést tesz lehetővé illetéktelen személyeknek.

Leírás forrása: Egyéb referencia: nvd.nist.gov


Elemzés leírás

A program nem, vagy nem megfelelően korlátozza az erőforrásokhoz való hozzáférést a jogosulatlan felhasználók részére. A sérülékenység illetéktelen távoli elérést tesz lehetővé a támadó számára.

Érintett verziók:
HPE Smart Update Manager  8.3.5 és régebbi verziók

Megoldás:
Frissítés újabb verziókra.

Elemzés leírás forrása: Egyéb referencia: support.hpe.com


Hatás

CVSS3 Súlyosság és Metrika

Alap pontszám: 9.8 (Kritikus)
Vektor: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Hatás pontszáma: 5.9
Kihasználhatóság pontszáma: 3.9


Támadás Vektora (AV): Hálózat
Támadás komplexitása (AC): Alacsony
Jogosultság Szükséges (PR): Nincs
Felhasználói Interakció (UI): Nincs
Hatókör (S): Nem változott
Bizalmasság Hatása (C): Magas
Sértetlenség Hatása (I): Magas
Rendelkezésre állás Hatása (A): Magas

CVSS2 Súlyosság és Metrika

Alap pontszám: 7.5 (Magas)
Vektor: (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)
Hatás alpontszáma: 6.4
Kihasználhatóság alpontszáma: 10.0


Hozzáférés Komplexitása (AC): Alacsony
Bizalmasság Hatása (C): Rész
Sértetlenség Hatása (S): Rész
Rendelkezésre állás Hatása (A):


Hivatkozások

https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-hpesbmu03922en_us
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-11988