Joomla! 3.9.7 sérülékenység

CH azonosító: CH-14607 Cím: Joomla! 3.9.7 sérülékenység Angol cím: Joomla! Arbitrary Command Injection Vulnerability

Publikálás dátuma: 2019.06.18. Utolsó módosítás dátuma: 2019.06.18.


Leírás

Joomla! tartalomkezelő rendszer sérülékenysége vált ismertté, amelynek kihasználásával CSV export művelet közben kártékony kód futtatására van lehetőség.

 

Leírás forrása: Egyéb referencia: nvd.nist.gov


Elemzés leírás

A támadó kihasználva az export funkció hibáját, tetszőleges tartalmú kódot futtathat CSV fájlba ágyazva, valamint fájlokhoz férhet hozzá a szerveren.

Érintett verziók:

Joomla! 3.9.7 és minden régebbi verziók.

Megoldás: Frissítés újabb verziókra.

Elemzés leírás forrása: Egyéb referencia: www.securityfocus.com


Hatás

CVSS3 Severity and Metrics

Base score: 9.8 (Kritikus)
Vector: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Impact Score: 5.9
Exploitability Score: 3.9


Attack Vector (AV): Network
Attack Complexity (AC): Low
Privileges Required (PR): None
User Interaction (UI): None
Scope (S): Unchanged
Confidentiality Impact (C): High
Integrity Impact (I): High
Availability Impact (A): High

CVSS2 Severity and Metrics

Base score: 7.5 (Magas)
Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P
Impact Subscore: 6.4
Exploitability Subscore: 10.0


Access Vector (AV): Network
Access Complexity (AC): Low
Confidentiality Impact (C): Partial
Integrity Impact (S): Partial
Availability Impact (A): Partial


Hivatkozások

CVE-2019-12765 - NVD CVE-2019-12765

https://www.securityfocus.com/bid/108736/info
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-12765