Informatikai biztonsági szabályzat nyilvántartásba vétele (Ibtv.)

Az informatikai biztonsági szabályzat (IBSZ) nyilvántartásba vétele az Ibtv. 12. § b) pontja és a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 10/B. § (1) bekezdése által együttesen kijelölt eljárásban történik. Az ügyfél szervezet önkéntes adatszolgáltatása kérelemre induló hatósági eljárásnak minősül. Ha az IBSZ-t az ügyfél szervezet a hatóság felszólítására nyújtja be, akkor arra a hivatalból induló eljárás szabályait kell alkalmazni.

Előfeltételek

Csak olyan IBSZ vehető nyilvántartásba, amelynek alkalmazását az ügyfél szervezet vezetője elrendelte, és a benyújtás napján érvényes. A hatályosság nem feltétel, de az adatszolgáltatás napjánál később hatályosuló IBSZ-szel egyidejűleg az éppen hatályos IBSZ-t is be kell nyújtani. Rendszerszintű IBSZ benyújtásakor a hatóság kérheti az egész szervezetre kiterjedő hatályú IBSZ benyújtását.

Kérelem

Az ügyfél szervezet munkatársa a kitöltött NBSZ-IBD ÁNYK-űrlapot a szervezet hivatali kapujáról feladja az NBSZ hivatali kapujára (KRID: 427386978) címezve. Ha az ügyfél szervezetnek van hatósági nyilvántartásba bejegyzett elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személye (IBF), akkor az NBSZ-IBD űrlapot az IBF is benyújthatja személyes ügyfélkapujáról az NBSZ hivatali kapujára. Az NBSZ-IBD űrlaphoz csatolni kell az informatikai biztonsági szabályzat elektronikusan hitelesített, vagy papíralapon hitelesített példányból egyszerű másolatként készített (szkennelt) példányát – lehetőség szerint nem szerkeszthető, de szövegesen kereshető PDF formátumban. Több csatolmány esetén egyetlen ZIP vagy RAR archívumot szükséges készíteni, és ezt kérjük az űrlaphoz csatolni. Az NBSZ-IBD űrlap az ügyfél azonosító adatait, illetve a csatolt dokumentumok egyes metaadatait tartalmazza.

Az ügyfél szervezetnek az Eüsztv. 18. § (1) bekezdésében elvárt, hitelt érdemlő azonosítása személyes ügyfélkapuról, illetve elektronikus levélben történő benyújtás esetén az NBSZ-nél nem oldható meg. A postai úton történő benyújtást az Ibtv. 22/A. § (1) bekezdése zárja ki. Mindezekre és az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontjára, illetve a (2) bekezdésre tekintettel az ily módon benyújtott kérelmeket visszautasítjuk.

Döntéshozatal

Az IBSZ nyilvántartásba vételének tartalmi feltétele nincs, azonban egyes meghatározott eljárásokban megkövetelhető a biztonsági osztályba sorolás és a biztonsági szintbe sorolás eredményének az IBSZ-ben történő rögzítése, amely egyúttal indokolja a módosított IBSZ új eljárásban történő nyilvántartásba vételét. Az IBSZ nyilvántartásba vételéről a hatóság határozatot hoz.

A hatóság ügyintézési határideje sommás eljárás esetén 8 nap, egyébként 30 nap, melybe az ügyfél késedelmének időtartama nem számít bele.