Puskás Tivadar Közalapítvány megszűnése és feladatainak jogfolytonos továbbvitele

T. Látogató!

Ezúton tájékoztatom a T. Látogatókat, hogy a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetéséről és feladatainak jogfolytonos továbbviteléről Kormányhatározat született. A Kormányhatározat elérhető a Magyar Közlöny 2013. évi 81. számában (ott utolsó jogszabály): A Kormány 1284/2013. (V.27.) határozata a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról; lényegét pedig lsd. ide másolva:

“2.) A Kormány egyetért azzal, hogy

a) a megszűnt PTA kormányzati hálózatbiztonsággal kapcsolatos közfeladatait a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat lássa el, és a PTA ezzel kapcsolatos vagyoni jogai és a megszüntetésre irányuló eljárás kezdő időpontja után esedékessé váló kötelezettségei a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra, mint jogutódra szállnak át;

b) a  PTA hálózatbiztonsággal kapcsolatos egyéb feladatait – amelyek nem minősülnek közfeladatnak – a NETI Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NETI) lással el, a PTA megszűnését követően az ezekkel kapcsolatos  jogok és kötelezettségek a NETI-re, mint jogutódra szállnak át;

c) a PTA EU Csoport feladatait a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: NIIFI) lássa el, a PTA megszűnését követően az ezekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek a NIIFI-re, mint jogutódra szállnak át;

d) a PTA a) – c) pontba nem tartozó feladatait az informatikáért felelős miniszter lássa el és az e feladatok ellátásából származó jogok és kötelezettségek az informatikáért felelős miniszterre, mint jogutódra szállnak át.”

A Kormányhatározat egyrészt 2013. május 28.-al hatályos, másrészt viszont összefügg az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. §-a alapján előírt – közeljövőbeli – jogalkotási feladatokkal (melyek várható hatálybalépése szintén: 2013. július 1.).

A megszületett és megszülető ill. 2013. július 1.-el hatályos jogszabályok alapján 2013. június folyamán – a honlapon keresztül is – tájékoztatást adunk a CERT-Hungary Központ további működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos változásokról; valamint a változásokkal kapcsolatos egyéb információkról, következményekről. Szerződött partnereinket külön levélben értesítjük.

Üdvözlettel:

dr. Angyal Zoltán
(a megszűnő)
Puskás Tivadar Közalapítvány
hálózatbiztonsági igazgatója,
a CERT-Hungary Központ vezetője
s.k.


Legfrissebb sérülékenységek
CVE-2023-4863 – Google Chrome sérülékenysége
CVE-2023-40186 – FreeRDP sérülékenysége
CVE-2023-20890 – VMware Aria Operations For Networks sérülékenysége
CVE-2023-34039 – VMware Aria Operations for Networks sérülékenysége
CVE-2023-23770 – Motorola MBTS Site Controller sérülékenysége
CVE-2023-38388 – JupiterX Core Premium WordPress Plugin sérülékenysége
CVE-2023-38831 – RARLabs WinRAR sérülékenysége
CVE-2023-38035 – Ivanti Sentry sérülékenysége
CVE-2023-20212 – ClamAV sérülékenysége
CVE-2023-36847 – Juniper Networks Junos OS sérülékenysége
Tovább a sérülékenységekhez »