Nemzetközi kapcsolatok

Együttműködési csoport

Az együttműködési csoport a 2016. július 19-én megjelent hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló EU-s irányelv által létrehozott stratégiai szintű együttműködési mechanizmus, mely a NIS szerinti hatóságok együttműködésére információcsere elősegítésére, valamint a közöttük lévő bizalom erősítésére szolgáló szakértői csoport. Az együttműködési csoportban a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet látja el Magyarország képviseletét. A munkacsoport rendszeresen ülésezik, melyen az előre meghatározott 2 éves munkaprogram célkitűzéseink végrehajtása a fő célja.

Az Együttműködési csoport feladata, többek között, hogy stratégiai iránymutatást nyújt a CSIRT-ek hálózata által végzett tevékenységekhez, biztosítja a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét, és az ENISA közreműködésével segítséget nyújt a tagállamoknak a hálózati és információs rendszerek biztonságának kapacitásbővítéséhez; megosztja a tájékoztatással és képzéssel kapcsolatos információkat és bevált gyakorlatot; megvitatja a tagállamok képességeit és felkészültségét, önkéntes alapon értékeli a hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó nemzeti stratégiákat és a CSIRT-ek hatékonyságát, továbbá meghatározza a bevált gyakorlatokat;  valamint összegyűjti a kockázatokkal és biztonsági eseményekkel kapcsolatos bevált gyakorlatra vonatkozó információkat.

Az együttműködési csoportról szóló tájékoztató és a munkacsoport által megvitatott kérdésekről készült összefoglalók és útmutatók az alábbi linken találhatóak:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/nis-cooperation-group

 

Közép-Európai Kiberbiztonsági Platform

A 2013-ban létrejött Közép-európai Kiberbiztonsági Platform (Central European Cyber Security Platform, CECSP) a Visegrádi négyek országainak és Ausztriának a regionális szintű stratégiai és operatív együttműködése.

A platform alapvető célja, hogy az együttműködés segítse, a jó gyakorlatok összegyűjtését, tapasztalatcserét, a know-how megosztását, annak érdekében, hogy a kibertámadások elleni védekezés során hatékonyabb védekezési és ellenállási képességre tegyenek szert a regionális együttműködésnek köszönhetően. Ezen célok megvalósítása érdekében rendszeresen kiberbiztonsági gyakorlatokat, valamint stratégiai és technikai szintű üléseket tartanak a platform tagjai. A platform munkájában a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet aktívan közreműködik.

 

ENISA

Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) jelentősen hozzájárul a magas szintű hálózati és információbiztonság létrehozásához és fenntartásához az Unión belül,  a CSIRT-ek létrehozásához és fejlesztéséhez, a hálózat és információbiztonság kultúrájának a társadalomban történő fejlesztéséhez és a tudatosságának növeléséhez, ezáltal hozzájárulva  a belső piac megfelelő működéséhez.

Az ENISA munkáját támogatja és elősegíti a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet az Igazgatótanács béli tagságának segítségével, valamint az ENISA szakértői csoportjaiban és tevékenységeiben való aktív magyar szakértői részvétel támogatása és segítése érdekében az NKI tagja az ENISA nemzeti kapcsolattartó Hálózatának (NLO hálózat) is. Az ENISA-ról és tevékenységéről további információk:
https://www.enisa.europa.eu/

 

Meridian

A 2005-ben létrejött Meridian Folyamat elnevezésű, globális nemzetközi szakmai együttműködés célja a kritikus informatikai infrastruktúra védelmével kapcsolatos kezdeményezések megvitatása és közös intézkedések létrehozása, valamint a legjobb gyakorlatok megosztása, a kritikus információs infrastruktúrák védelmével (CIIP) kapcsolatos kormányzati szervek globális együttműködése által. A Meridian folyamat arra törekszik, hogy a CIIP-ben létrejöjjön a vezető kormánypolitikai döntéshozók közössége, a folyamatos együttműködés előmozdításával. A Meridian folyamat elismeri, hogy csak együtt dolgozva tudjuk előmozdítani nemzeti CIIP céljainkat és célkitűzéseinket.

Magyarország a Folyamat kezdete óta részt vett a kezdeményezésben, Magyarországot aNemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet képviseli tagként a Meridian folyamat eseményein, ülésen. A Meridian folyamatról és tevékenységéről még több információ található az alábbi linken:
https://www.meridianprocess.org/