Személyiségtípusunk sérülékenyebbé tehet minket a kiberbűnözéssel szemben?

 

Az ESET és a Myers-Briggs vállalat közös tanulmányban igyekezett felderíteni a személyiségvonások (traits) és a különböző kibertámadásokkal szembeni fogékonyság közötti összefüggéseket. Az emberi tényező szerepe a kibertámadások vonatkozásában igencsak jelentős. A Verizon idei adatszivárgásokat vizsgáló jelentésében azt találta, hogy a biztonsági események 20%-a vállalati dolgozóktól eredt, a Dtex ugyanakkor ennél lényegesebb szerepet tulajdonít a dolgozóknak, az ő felmérésük szerint az esetek kétharmadában (64%) lehet nekik tulajdonítani a problémát. A tanulmány összeállításához a Myers-Briggs-féle tipizálást alkalmazták (MBTI), amellyel 4 személyiségvonás mentén lehetséges a profil összeállítsa. Ezek az extravertáltság/introvertáltság (E/T), érzékelés/intuíció (S/N), gondolkodás/érzés (T/F), valamint az ítélkezés/észlelés (J/P). John Hackston, a Myers-Briggs szakmai vezetője szerint a kiberbiztonság viszonylatában a második és a harmadik vonás számít mérvadónak, azaz azok, amelyek arra vonatkoznak, hogy valaki hogyan dolgozza fel az információt és hogyan hoz döntéseket. Mindazonáltal úgy gondolják, hogy nincs olyan személyiségtípus, ami kiberbiztonsági szempontból kiemelten tudatos lenne, habár az adathalászatra vetítve elmondható, hogy például egy anyagi előnyöket, vagy nagyobb hatékonyságot ígérő e-mail valószínűleg nagyobb hatással lesz az „ST”, valamint az „SF” típusokra. Általánosan kijelenthető ugyanakkor, hogy az extrovertáltabb emberek nagyobb eséllyel válhatnak pszichológiai manipulációs támadások áldozatává. Hackston szerint fontos tisztában lennünk a ránk jellemző viselkedésből eredő biztonsági kockázatokkal, valamint a tudatosító képzéseknek is bizonyos mértékig figyelembe kell ezt venniük, hogy célzott tanáccsal tudjanak szolgálni a dolgozóknak.

(darkreading.com)