Negyedszázad a nemzet szolgálatában – „Küldetés, tapasztalat, innováció”

Idén ünnepli fennállásának 25 éves évfordulóját a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ), amely 1996. március 27-én jött létre.

Az egykori Nemzetbiztonsági Hivatal egységeként működő szervezet a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálybalépésekor lett önálló nemzetbiztonsági szolgálat.

Az NBSZ az elmúlt negyedszázad során folyamatosan proaktívan reagált a bekövetkezett technológiai-társadalmi változásokra, feladatköre a társadalmi elvárásoknak megfelelően és a technológiai fejlődést követve bővült, így mára jelentős szerepet tölt be az elektronikus információbiztonsági szervezetrendszerben is.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat feladatrendszere az alább négy nagy területet foglalja magában.

  • A titkos információszerzés eszközrendszerének professzionális alkalmazása.

  • Szakértői tevékenység és az okmánybiztonsággal kapcsolatos hatósági feladatok.

  • A minősített adatok védelmével és kezelésével, a minősített adatot kezelő elektronikus rendszerekkel és a rejtjeltevékenységgel összefüggő engedélyezési, ellenőrzési, valamint a minősített adatot kezelő gazdálkodó szervezetek tekintetében a telephelyi iparbiztonsági hatósági tevékenység.

  • A létfontosságú, a nemzetbiztonsági védelem alá eső, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információs rendszerei védelmének támogatása (eseménykezelés, biztonsági irányítás, sérülékenység-vizsgálat), és az elektronikus információbiztonsági hatósági feladatok végrehajtása.

A Szakszolgálat „A jelenben gyökerező jövő” címmel zártkörű online konferenciát szervezett 2021. március 26-án, amelyen az alkalmazott technológiai újdonságokról, valamint a jövőbe mutató kutatás-fejlesztési elképzelésekről hangoznak el szakértői előadások.

Podcast különkiadásunk vendége dr. Szabó Hedvig nb. altábornagy, az NBSZ főigazgatója volt, akivel múltról, jelenről, jövőről és az NBSZ céljairól beszélgettek a műsorvezetők.