CVE-2017-3506

Oracle Weblogic Server sérülékenysége
Angol cím: Oracle Weblogic Server vulnerability

Publikálás dátuma: 2017.04.24.
Utolsó módosítás dátuma: 2019.10.03.


Leírás

A termék bizalmas információkat vagy biztonságkritikus adatokat titkosítás nélkül továbbít olyan kommunikációs csatornán, melyet illetéktelen támadók lehallgathatnak.

Leírás forrása: CWE-319


Elemzés leírás

Eredeti nyelven: Vulnerability in the Oracle WebLogic Server component of Oracle Fusion Middleware (subcomponent: Web Services). Supported versions that are affected are 10.3.6.0, 12.1.3.0, 12.2.1.0, 12.2.1.1 and 12.2.1.2. Difficult to exploit vulnerability allows unauthenticated attacker with network access via HTTP to compromise Oracle WebLogic Server. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized creation, deletion or modification access to critical data or all Oracle WebLogic Server accessible data as well as unauthorized access to critical data or complete access to all Oracle WebLogic Server accessible data. CVSS 3.0 Base Score 7.4 (Confidentiality and Integrity impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N).

Elemzés leírás forrása: CVE-2017-3506


Hatás

CVSS3 Súlyosság és Metrika

Alap pontszám: 7.4 (Magas)
Vektor: AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N
Hatás pontszáma:
Kihasználhatóság pontszáma:


Támadás Vektora (AV): Hálózat
Támadás komplexitása (AC): Magas
Jogosultság Szükséges (PR): Nincs
Felhasználói Interakció (UI): Nincs
Hatókör (S): Nem változott
Bizalmasság Hatása (C):
Sértetlenség Hatása (I):
Rendelkezésre állás Hatása (A): Nincs

Következmények

Loss of availability (Elérhetőség elvesztése)
Loss of confidentiality (Bizalmasság elvesztése)
Loss of integrity (Sértetlenség elvesztése)

Hivatkozások

www.oracle.com
www.securityfocus.com
www.securitytracker.com

Sérülékeny szoftverek

Oracle Weblogic Server 10.3.6.0.0
Oracle Weblogic Server 12.1.3.0.0
Oracle Weblogic Server 12.2.1.0.0
Oracle Weblogic Server 12.2.1.1.0
Oracle Weblogic Server 12.2.1.2.0


Legfrissebb sérülékenységek
CVE-2023-4863 – Google Chrome sérülékenysége
CVE-2023-40186 – FreeRDP sérülékenysége
CVE-2023-20890 – VMware Aria Operations For Networks sérülékenysége
CVE-2023-34039 – VMware Aria Operations for Networks sérülékenysége
CVE-2023-23770 – Motorola MBTS Site Controller sérülékenysége
CVE-2023-38388 – JupiterX Core Premium WordPress Plugin sérülékenysége
CVE-2023-38831 – RARLabs WinRAR sérülékenysége
CVE-2023-38035 – Ivanti Sentry sérülékenysége
CVE-2023-20212 – ClamAV sérülékenysége
CVE-2023-36847 – Juniper Networks Junos OS sérülékenysége
Tovább a sérülékenységekhez »