Űrlapok

A NEIH-BKSZ űrlap kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szerinti bejelentés-köteles szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére használható.

A felsorolásban található összes többi űrlap kizárólag az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.) 2. § szerinti szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére használható.

Az NBSZ-IBF és NBSZ-IBD űrlapok .docx kiterjesztésű Microsoft Word dokumentumként tölthetők le. A kitöltött űrlapokat PDF formátumban elektronikus aláírással (pl.: Ügyfélkapu Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés funkció (AVDH)) vagy más módon hitelesítve, elektronikus úton szükséges megküldeni a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) központi hivatali kapujára (KRID: 427386978). Amennyiben az űrlapon kívül további dokumentumok is megküldésre kerülnek, akkor az űrlapot és a hozzá tartozó mellékleteket egy tömörített állományként (.zip fájlkiterjesztésben) szükséges megküldeni.

A NEIH-BKSZ, NEIH-OVI, NBSZ-EIR és NEIH-SZVI űrlap használatához Microsoft Office Excel alkalmazás szükséges.

Beküldés módja:
Hivatali kapu / cégkapu esetében: Az ügyfélszervezet hivatali kapujáról vagy cégkapujáról szükséges megküldeni az NBSZ központi hivatali kapujára (KRID: 427386978).
Általános kéreleműrlap (e-Papír) esetében: Az ügyfélszervezetnél az NBSZ által bejegyzett, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy (a továbbiakban: IBF) kitölti az általános kéreleműrlapot (e-Papírt) a https://epapir.gov.hu webhelyen. Ennek során a “Témacsoport” és az “Ügytípus” mezőbe is az “Egyéb” értéket kell beírni. Az e-Papírt az IBF, vagy ha az ügyfélszervezet bejegyzett IBF-fel még nem rendelkezik, más meghatalmazott az ügyfélszervezet hivatali kapujáról, cégkapujáról vagy személyes ügyfélkapujáról megküldi az NBSZ központi hivatali kapujára (KRID: 427386978). Meghatalmazott személyes ügyfélkapujáról történő benyújtás esetén a meghatalmazást csatolni szükséges. Új IBF hatósági nyilvántartásba vétele esetében a korábban már regisztrált, vagy az eljárásban érintett IBF nem járhat el.

Letöltés:

[NEIH-BKSZ] Bejelentés-köteles szolgáltatók regisztrációs űrlapja (v1.00, MS Office)
[NBSZ-IBF] Információbiztonsági felelős regisztrációs űrlapja
[NBSZ-IBD] Információbiztonsági dokumentációk leíró űrlapja
[NBSZ-SZVI] Szintbe sorolás és védelmi intézkedés űrlap (v2.10, MS Office)
Kitöltési útmutató az NBSZ-SZVI űrlap 2.10 változatához
[NEIH-OVI] Osztályba sorolás és védelmi intézkedés űrlap (v4.60, MS Office)
Kitöltési útmutató a NEIH-OVI űrlap 4.60-as változatához
[NBSZ-EIR] Technikai adatok űrlap (v 1.0, MS Office)
Kitöltési útmutató EIR technikai adatok táblázat kitöltéséhez