Biztonságirányítás

: +36 (30) 344 2025 (hivatali munkaidőben)
: +36 (1) 336 4833 (hivatali munkaidőn kívül)
: biztonsagiranyitas@nki.gov.hu

A 60/2014. (III. 6.) a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot jelöli ki a FAIR, EMIR és IMIR 2014-2020 rendszerek informatikai biztonsági feladatainak ellátására. Az informatikai biztonsági feladatellátás során a 38/2011. (III. 22.) a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló kormányrendelet alapján, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kijelölt adatfeldolgozó. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet biztonságirányítási szolgáltatásának keretében végzi a feladatkörébe rendelt információs rendszerek informatikai biztonsági feladatait. A feladatellátás során, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének szolgáltatási palettájából merítve biztosítják a szolgáltatást nyújtó szakemberek, a rendszereket érintő bejelentések fogadását, az incidensek kezelését, a sérülékenységek feltárását, továbbá a szabályzókból, eljárásrendekből összetevődő dokumentációs környezet fejlesztésén keresztül támogatják a rendszerekért felelős információbiztonsági felelősök munkáját.