CVE-2023-20072

cisco / ios xe, Cisco iOS XE sérülékenysége
Angol cím: cisco / ios xe, Cisco iOS XE vulnerability

Publikálás dátuma: 2023.03.23.
Utolsó módosítás dátuma: 2023.03.31.


Leírás

Bemenet ellenőrzés: A termék nem vagy nem megfelelően validálja a bemeneti adatot, ami befolyásolhatja a program adat vagy vezérlési folyamát.

Leírás forrása: CWE-20


Elemzés leírás

Eredeti nyelven: A vulnerability in the fragmentation handling code of tunnel protocol packets in Cisco IOS XE Software could allow an unauthenticated, remote attacker to cause an affected system to reload, resulting in a denial of service (DoS) condition. This vulnerability is due to the improper handling of large fragmented tunnel protocol packets. One example of a tunnel protocol is Generic Routing Encapsulation (GRE). An attacker could exploit this vulnerability by sending crafted fragmented packets to an affected system. A successful exploit could allow the attacker to cause the affected system to reload, resulting in a DoS condition. Note: Only traffic directed to the affected system can be used to exploit this vulnerability.

Elemzés leírás forrása: CVE-2023-20072


Hatás

CVSS3.1 Súlyosság és Metrika

Alap pontszám: 8.6 (Magas)
Vektor: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H
Hatás pontszáma: 4
Kihasználhatóság pontszáma: 3.9


Támadás Vektora (AV): Hálózat
Támadás komplexitása (AC): Alacsony
Jogosultság Szükséges (PR): Nincs
Felhasználói Interakció (UI): Nincs
Hatókör (S): Változott
Bizalmasság Hatása (C): Nincs
Sértetlenség Hatása (I): Nincs
Rendelkezésre állás Hatása (A): Magas

Hivatkozások

sec.cloudapps.cisco.com

Sérülékeny szoftverek

Cisco iOS XE 17.9.1
cisco / ios xe 17.9.1a
cisco / ios xe 17.9.1w


Legfrissebb sérülékenységek
CVE-2023-6448 – Unitronics Vision Series PLC sérülékenysége
CVE-2023-33106 – Qualcomm Multiple Chipsets sérülékenység
CVE-2023-33107 – Qualcomm Multiple Chipsets sérülékenysége
CVE-2023-33063 – Qualcomm Multiple Chipsets sérülékenység
CVE-2023-40088 – Android sérülékenysége
CVE-2023-40076 – Android sérülékenysége
CVE-2023-40077 – Android sérülékenysége
CVE-2023-49093 – HtmlUnit sérülékenysége
CVE-2023-42917 – Apple iOS sérülékenysége
CVE-2023-42916 – Apple iOS sérülékenysége
Tovább a sérülékenységekhez »