CVE-2023-20126

Cisco SPA112 2-Port Phone Adapters sérülékenysége
Angol cím: Cisco SPA112 2-Port Phone Adapters vulnerability

Publikálás dátuma: 2023.05.04.
Utolsó módosítás dátuma: 2023.05.05.


Leírás

Hiányzó hitelesítés a kritikus funkcióhoz: A szoftver nem végez semmilyen hitelesítést olyan funkcionalitáshoz, amely bizonyítható felhasználói azonosítót igényel, vagy jelentős mennyiségű erőforrást fogyaszt.

Leírás forrása: CWE-306


Elemzés leírás

Eredeti nyelven: A vulnerability in the web-based management interface of Cisco SPA112 2-Port Phone Adapters could allow an unauthenticated, remote attacker to execute arbitrary code on an affected device. This vulnerability is due to a missing authentication process within the firmware upgrade function. An attacker could exploit this vulnerability by upgrading an affected device to a crafted version of firmware. A successful exploit could allow the attacker to execute arbitrary code on the affected device with full privileges. Cisco has not released firmware updates to address this vulnerability.

Elemzés leírás forrása: CVE-2023-20126


Hatás

CVSS3 Súlyosság és Metrika

Alap pontszám: 9.8 (Kritikus)
Vektor: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Hatás pontszáma:
Kihasználhatóság pontszáma:


Támadás Vektora (AV): Hálózat
Támadás komplexitása (AC): Alacsony
Jogosultság Szükséges (PR): Nincs
Felhasználói Interakció (UI): Nincs
Hatókör (S): Nem változott
Bizalmasság Hatása (C):
Sértetlenség Hatása (I):
Rendelkezésre állás Hatása (A):

Hivatkozások

sec.cloudapps.cisco.com

Sérülékeny szoftverek

Cisco SPA112 2-Port Phone Adapters összes firmware verziója


Legfrissebb sérülékenységek
CVE-2023-2868 – Barracuda Email Security Gateway sérülékenysége
CVE-2023-1424 – Mitsubishi Electric Corporation MELSEC iQ-F szériájú CPU sérülékenysége
CVE-2023-33236 – MXsecurity sérülékenysége
CVE-2020-36694 – Linux Kernel sérülékenysége
CVE-2023-33250 – Linux Kernel Release Candidate 1 sérülékenysége
CVE-2023-2706 – OTP Login Woocommerce & Gravity Forms WordPress bővítmény sérülékenysége
CVE-2023-2499 – WordPress RegistrationMagic beépülő modul sérülékenysége
CVE-2023-32314 – vm2 sandbox sérülékenysége
CVE-2023-32313 – vm2 sandbox sérülékenysége
CVE-2023-0812 – Active Directory Integration / LDAP Integration Wordpress plugin sérülékenysége
Tovább a sérülékenységekhez »