CVE-2023-21930

Oracle JDK, JRE és GraalVM sérülékenysége
Angol cím: Oracle JDK, JRE and GraalVM vulnerability

Publikálás dátuma: 2023.04.18.
Utolsó módosítás dátuma: 2023.04.20.


Leírás

Nem megfelelő információ: Nincs elegendő információ a probléma osztályozására, a részletek ismeretlenek vagy meghatározhatatlanok.

Leírás forrása: NVD-CWE-noinfo


Elemzés leírás

Eredeti nyelven: Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: JSSE). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 8u361, 8u361-perf, 11.0.18, 17.0.6, 20; Oracle GraalVM Enterprise Edition: 20.3.9, 21.3.5 and 22.3.1. Difficult to exploit vulnerability allows unauthenticated attacker with network access via TLS to compromise Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized creation, deletion or modification access to critical data or all Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition accessible data as well as unauthorized access to critical data or complete access to all Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition accessible data. Note: This vulnerability applies to Java deployments, typically in clients running sandboxed Java Web Start applications or sandboxed Java applets, that load and run untrusted code (e.g., code that comes from the internet) and rely on the Java sandbox for security. This vulnerability can also be exploited by using APIs in the specified Component, e.g., through a web service which supplies data to the APIs. CVSS 3.1 Base Score 7.4 (Confidentiality and Integrity impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N).

Elemzés leírás forrása: CVE-2023-21930


Hatás

CVSS3.1 Súlyosság és Metrika

Alap pontszám: 7.4 (Magas)
Vektor: AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N
Hatás pontszáma: 5.2
Kihasználhatóság pontszáma: 2.2


Támadás Vektora (AV): Hálózat
Támadás komplexitása (AC): Magas
Jogosultság Szükséges (PR): Nincs
Felhasználói Interakció (UI): Nincs
Hatókör (S): Nem változott
Bizalmasság Hatása (C): Magas
Sértetlenség Hatása (I): Magas
Rendelkezésre állás Hatása (A): Nincs

Hivatkozások

www.oracle.com

Sérülékeny szoftverek

Oracle GraalVM Enterprise Edition 20.3.9
Oracle GraalVM Enterprise Edition 21.3.5
Oracle GraalVM Enterprise Edition 22.3.1
Oracle Java Development Kit (JDK) Update 361 1.8.0
Oracle Java Development Kit (JDK) 11.0.18
Oracle Java Development Kit (JDK) 17.0.6
Oracle Java Development Kit (JDK) 20
Oracle Java Runtime Environment (JRE) Update 361 1.8.0
Oracle Java Runtime Environment (JRE) 11.0.18
Oracle Java Runtime Environment (JRE) 17.0.6
Oracle Java Runtime Environment (JRE) 20


Legfrissebb sérülékenységek
CVE-2023-6448 – Unitronics Vision Series PLC sérülékenysége
CVE-2023-33106 – Qualcomm Multiple Chipsets sérülékenység
CVE-2023-33107 – Qualcomm Multiple Chipsets sérülékenysége
CVE-2023-33063 – Qualcomm Multiple Chipsets sérülékenység
CVE-2023-40088 – Android sérülékenysége
CVE-2023-40076 – Android sérülékenysége
CVE-2023-40077 – Android sérülékenysége
CVE-2023-49093 – HtmlUnit sérülékenysége
CVE-2023-42917 – Apple iOS sérülékenysége
CVE-2023-42916 – Apple iOS sérülékenysége
Tovább a sérülékenységekhez »