CVE-2023-29515

XWiki Platform sérülékenysége
Angol cím: XWiki Platform vulnerability

Publikálás dátuma: 2023.04.19.
Utolsó módosítás dátuma: 2023.04.19.


Leírás

Cross-Site Scripting (XSS): A program nem, vagy nem megfelelően szűri a felhasználó által megadott bemeneti adatokat, mielőtt azt átadná más felhasználókat kiszolgáló weblap részére.

Leírás forrása: CWE-79


Elemzés leírás

Eredeti nyelven: XWiki Platform is a generic wiki platform offering runtime services for applications built on top of it. Any user who can create a space can become admin of that space through App Within Minutes. The admin right implies the script right and thus allows JavaScript injection. The vulnerability can be exploited by creating an app in App Within Minutes. If the button should be disabled because the user doesn’t have global edit right, the app can also be created by directly opening `/xwiki/bin/view/AppWithinMinutes/CreateApplication?wizard=true` on the XWiki installation. This has been patched in XWiki 13.10.11, 14.4.8, 14.10.1 and 15.0 RC1 by not granting the space admin right if the user doesn’t have script right on the space where the app is created. Error message are displayed to warn the user that the app will be broken in this case. Users who became space admin through this vulnerability won’t loose the space admin right due to the fix, so it is advised to check if all users who created AWM apps should keep their space admin rights. Users are advised to upgrade. There are no known workarounds for this vulnerability.

Elemzés leírás forrása: CVE-2023-29515


Hatás

CVSS3.1 Súlyosság és Metrika

Alap pontszám: 7.7 (Magas)
Vektor: AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:H/A:N
Hatás pontszáma: 4
Kihasználhatóság pontszáma: 3.1


Támadás Vektora (AV): Hálózat
Támadás komplexitása (AC): Alacsony
Jogosultság Szükséges (PR): Alacsony
Felhasználói Interakció (UI): Nincs
Hatókör (S): Változott
Bizalmasság Hatása (C): Nincs
Sértetlenség Hatása (I): Magas
Rendelkezésre állás Hatása (A): Nincs

Sérülékeny szoftverek

XWiki 15.0-rc-1, 14.10.1, 14.4.8, 13.10.11 előtti verziók


Legfrissebb sérülékenységek
CVE-2023-38823 – Tenda AC routerek sérülékenysége
cve-2023-36439 – Microsoft Exchange szerver sérülékenysége
CVE-2023-23368 – QNAP QTS sérülékenysége
CVE-2023-22518 – Confluence Data Center és Server sérülékenysége
CVE-2023-20273 – Cisco IOS XE Web UI jogosultság kiterjesztés sérülékenysége
CVE-2023-20198 – Cisco IOS XE Web UI sérülékenysége
CVE-2023-4966 – NetScaler ADC és NetScaler Gateway sérülékenysége
CVE-2023-20101 – Cisco Emergency Responder 12.5(1)SU4 sérülékenysége
CVE-2023-22515 – Atlassian Confluence Data Center és Server sérülékenysége
CVE-2023-42793 – JetBrains TeamCity sérülékenysége
Tovább a sérülékenységekhez »