CVE-2023-32784

KeePass jelszószéf sérülékenysége
Angol cím: KeePass password safe vulnerability

Publikálás dátuma: 2023.05.15.
Utolsó módosítás dátuma: 2023.05.20.


Leírás

A memóriából kiolvasható a jelszószéf mesterjelszava, amely a teljes jelszóadatbázis kompromittálódásához vezethet.

Leírás forrása: -


Elemzés leírás

Eredeti nyelven: In KeePass 2.x before 2.54, it is possible to recover the cleartext master password from a memory dump, even when a workspace is locked or no longer running. The memory dump can be a KeePass process dump, swap file (pagefile.sys), hibernation file (hiberfil.sys), or RAM dump of the entire system. The first character cannot be recovered. In 2.54, there is different API usage and/or random string insertion for mitigation.

Elemzés leírás forrása: CVE-2023-32784


Hatás

CVSS3.1 Súlyosság és Metrika

Alap pontszám: 7.5 (Magas)
Vektor: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Hatás pontszáma:
Kihasználhatóság pontszáma:


Támadás Vektora (AV): Hálózat
Támadás komplexitása (AC): Alacsony
Jogosultság Szükséges (PR): Nincs
Felhasználói Interakció (UI): Nincs
Hatókör (S): Nem változott
Bizalmasság Hatása (C): Magas
Sértetlenség Hatása (I): Nincs
Rendelkezésre állás Hatása (A): Nincs

Következmények

Loss of confidentiality (Bizalmasság elvesztése)

Hivatkozások

github.com
github.com
sourceforge.net

Sérülékeny szoftverek

KeePass 2.x (2.54 előtti verziók)


Legfrissebb sérülékenységek
CVE-2023-4863 – Google Chrome sérülékenysége
CVE-2023-40186 – FreeRDP sérülékenysége
CVE-2023-20890 – VMware Aria Operations For Networks sérülékenysége
CVE-2023-34039 – VMware Aria Operations for Networks sérülékenysége
CVE-2023-23770 – Motorola MBTS Site Controller sérülékenysége
CVE-2023-38388 – JupiterX Core Premium WordPress Plugin sérülékenysége
CVE-2023-38831 – RARLabs WinRAR sérülékenysége
CVE-2023-38035 – Ivanti Sentry sérülékenysége
CVE-2023-20212 – ClamAV sérülékenysége
CVE-2023-36847 – Juniper Networks Junos OS sérülékenysége
Tovább a sérülékenységekhez »