2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

A nemzet érdekében kiemelten fontos – napjaink információs társadalmát érő fenyegetések miatt – a  nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az  ezt kezelő információs rendszerek, illetve a  létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonsága.

Társadalmi elvárás az  állam és polgárai számára elengedhetetlen elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának, valamint ezek rendszerelemei sértetlenségének és rendelkezésre állásának zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmének biztosítása, ezáltal a kibertér védelme.

Mindezekre figyelemmel az Országgyűlés törvényt alkotott, melynek szövege a Magyar Közlöny 69. számában olvasható.