A Kibervédelmi kampány kiértékelése

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI), a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH), valamint az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség (ENISA) a kiberbiztonsági tudatosság szintjének felmérése, illetve fej­lesztése érdekében 2015. év utolsó negyedévében tudatosság felmérő kampányt tar­tott, amelynek keretében a kormányzati szervek bevonásával kiberbiztonsági kvíz kitöltésére került sor.

A kampány célja a kiberbiztonsági tudatosság növelése, illetve a felhasználói ismeret és szokások pontos megismerése volt.

A kampány során a közigazgatási felhasználók egy 20 kérdésből álló (4 a felhasználó személyére vonatkozó, 16 kvíz jellegű), 4 féle kompetenciát vizsgáló digitális kvízt oldottak meg. A kérdések a jelszó alkalmazási tudatosság, az adatbiztonsági tudatosság, az IT biztonsági tudatosság és az IT felhasználói tudatosság területét fedték le.

A rendelkezésre álló közel másfél hó­nap alatt 1171 felhasználó válaszolt a feltett kér­dé­sekre.

A kvíz kér­déseire átlagosan 76 %-ban érkezett helyes válasz. 67 felhasználó hibátlanul vá­laszolta meg a kérdése­ket, 30 fel­hasz­­náló ered­ménye nem érte el az 50 %-ot.

A négy kompetencia­csoport közül a jel­szó alkalmazási tudatosság te­rüle­tén érték el a legjobb eredményt a felhasználók, míg az IT felhasználói tudatosság esetében kevesebb, mint 70 %-os lett a jó válaszok aránya.

A felmérés egyértelműen rávilágított arra, hogy szükséges a felhasználók IT biztonsági tudatosságának folyamatos fejlesztése, illetve a tudásszint rendszeres felmérése.

Letöltés:


Legfrissebb sérülékenységek
CVE-2023-6448 – Unitronics Vision Series PLC sérülékenysége
CVE-2023-33106 – Qualcomm Multiple Chipsets sérülékenység
CVE-2023-33107 – Qualcomm Multiple Chipsets sérülékenysége
CVE-2023-33063 – Qualcomm Multiple Chipsets sérülékenység
CVE-2023-40088 – Android sérülékenysége
CVE-2023-40076 – Android sérülékenysége
CVE-2023-40077 – Android sérülékenysége
CVE-2023-49093 – HtmlUnit sérülékenysége
CVE-2023-42917 – Apple iOS sérülékenysége
CVE-2023-42916 – Apple iOS sérülékenysége
Tovább a sérülékenységekhez »