A Kibervédelmi kampány kiértékelése

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI), a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH), valamint az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség (ENISA) a kiberbiztonsági tudatosság szintjének felmérése, illetve fej­lesztése érdekében 2015. év utolsó negyedévében tudatosság felmérő kampányt tar­tott, amelynek keretében a kormányzati szervek bevonásával kiberbiztonsági kvíz kitöltésére került sor.

A kampány célja a kiberbiztonsági tudatosság növelése, illetve a felhasználói ismeret és szokások pontos megismerése volt.

A kampány során a közigazgatási felhasználók egy 20 kérdésből álló (4 a felhasználó személyére vonatkozó, 16 kvíz jellegű), 4 féle kompetenciát vizsgáló digitális kvízt oldottak meg. A kérdések a jelszó alkalmazási tudatosság, az adatbiztonsági tudatosság, az IT biztonsági tudatosság és az IT felhasználói tudatosság területét fedték le.

A rendelkezésre álló közel másfél hó­nap alatt 1171 felhasználó válaszolt a feltett kér­dé­sekre.

A kvíz kér­déseire átlagosan 76 %-ban érkezett helyes válasz. 67 felhasználó hibátlanul vá­laszolta meg a kérdése­ket, 30 fel­hasz­­náló ered­ménye nem érte el az 50 %-ot.

A négy kompetencia­csoport közül a jel­szó alkalmazási tudatosság te­rüle­tén érték el a legjobb eredményt a felhasználók, míg az IT felhasználói tudatosság esetében kevesebb, mint 70 %-os lett a jó válaszok aránya.

A felmérés egyértelműen rávilágított arra, hogy szükséges a felhasználók IT biztonsági tudatosságának folyamatos fejlesztése, illetve a tudásszint rendszeres felmérése.

Letöltés:


Legfrissebb sérülékenységek
CVE-2023-33960 – OpenProject sérülékenysége
CVE-2023-32324 – OpenPrinting CUPS sérülékenysége
CVE-2023-28066 – Dell OS Recovery Tool sérülékenysége
CVE-2023-26278 – IBM QRadar WinCollect Agent sérülékenysége
CVE-2023-26277 – IBM QRadar WinCollect Agent sérülékenysége
CVE-2023-33175 – Python ToUI modul sérülékenysége
CVE-2023-27988 – Zyxel NAS326 firmware sérülékenysége
CVE-2023-32074 – Nextcloud User OIDC (OpenID Connect) sérülékenysége
CVE-2023-0950 – LibreOffice sérülékenysége
CVE-2023-2868 – Barracuda Email Security Gateway sérülékenysége
Tovább a sérülékenységekhez »