A PTA CERT-Hungary Központ 2008. 1. negyedéves jelentése

A PTA CERT-Hungary Központ kiadta első szakmai negyedéves jelentését a 2008. első negyedévében előfordult szoftver sérülékenységekről, kockázataikról, az Internet biztonsági incidensekről.
A jelentés a PTA CERT-Hungary Központ szerteágazó nemzetközi és hazai kapcsolatain keresztül érkező információk feldolgozásának kivonatos összesítője.
Ezen első jelentésben is, illetve a későbbiekben is, cikkekkel, esettanulmányokkal bővítjük a jelentések szakmai tartalmát.