EGC csoport látogatása a CERT-Hungary-nél

Augusztus 12-én a European Government CERTs (EGC) group 4 fős delegációja helyszíni látogatást tett a Nemzeti Kibervédelmi Intézetban. A látogatás célja Magyarország EGC tagságának és akkreditációjának fenntartásához szükséges információk megismerése volt.

A találkozó keretében bemutatásra kerültek a magyarországi kibervédelmi struktúra elemei, a kormányzati szereplők, illetve a képviselt funkciók. Ismertetésre kerültek továbbá az alkalmazott jogi keretek: az információbiztonságról szóló törvény, illetve az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjára, az ágazati eseménykezelő központjaira, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központjának feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletének fontosabb rendelkezései. Az előadás hangsúlyozta a kiberbiztonsággal összefüggő kormányzati elkötelezettséget, illetve a jogfolytonosság biztosításának fontosságát.

Bemutatásra került továbbá a Nemzeti Kibervédelmi Intézet felépítése, a működésének alapelvei, az elérendő célok, valamint a rövid- és a hosszú távú stratégiai elképzelések a Központ tevékenységi körének kiszélesítésének vonatkozásában.

Helyszínbejárásra is sor került, amelynek során a vendégek megismerkedhettek a Központtal, illetve az aktuális munkafolyamatokkal.

Az EGC-group a tapasztaltak, valamint a prezentált dokumentumok alapján várhatóan szeptemberben hoz döntést a tagságunk vonatkozásában.