ISC-CERT: felderítés és kárenyhítési tanácsok

Az ISC-CERT egy útmutatót készített a kritikus infrastruktúrák tulajdonosainak és kezelőinek, amelyben alapvető ismeretek vannak a hálózatok biztonságának a növeléséről. Az útmutatónak nem célja, hogy részletesen bemutasson minden lépést, ami az incidens kezelésben történik, viszont ad egy magasabb szintű áttekintést a követendő stratégiáról, amely segítségével átláthatóbbá válik a behatolás felismerése, és segíti a helyreállítási munkálatokat, ha megtörténik az incidens.

http://www.infosecisland.com/blogview/21472-ICS-CERT-Detection-and-Mitigation-Recommendations.html