Nem biztonságos az egyik Symantec root CA

A Symantec megszünteti a „Class 3 Public Primary CA” root tanúsítványát. A lépésre azért volt szükség, mert a CA/Browser Forum’s alapvető követelményeinek nem felel meg az SHA1 aláírás algoritmusa miatt. A régi Hash (melyet az Amerikai Szabványügyi Hivatal (NIST) már 2013-óta nem javasol) támogatásának kivezetéséről még 2015 október 29-én egyezett meg a társaság. A Google már reagált a bejelentésre, szerintük az alapvető követelmények teljesülésének hiánya miatt ezek a CA-k elfogadhatatlan mértékű kockázatot jelentenek a Google termékek használóknak, így nem megbízhatóvá minősítik a Chrome, és Android termékekben.

További információk az érintett tanúsítványról:

SHA-1
Issued to: Class 3 Public Primary Certification Authority
Issued by: Class 3 Public Primary Certification Authority
Valid from: 1/28/1996 to 8/2/2028
Serial Number: 3c 91 31 cb 1f f6 d0 1b 0e 9a b8 d0 44 bf 12 be
SHA1 Fingerprint: A1:DB:63:93:91:6F:17:E4:18:55:09:40:04:15:C7:02:40:B0:AE:6B

—–BEGIN CERTIFICATE—–
MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/Er4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwXzELMAkG
A1UEBhMCVVMxFzAVBgNVBAoTDlZlcmlTaWduLCBJbmMuMTcwNQYDVQQLEy5DbGFz
cyAzIFB1YmxpYyBQcmltYXJ5IENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MB4XDTk2
MDEyOTAwMDAwMFoXDTI4MDgwMjIzNTk1OVowXzELMAkGA1UEBhMCVVMxFzAVBgNV
BAoTDlZlcmlTaWduLCBJbmMuMTcwNQYDVQQLEy5DbGFzcyAzIFB1YmxpYyBQcmlt
YXJ5IENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GN
ADCBiQKBgQDJXFme8huKARS0EN8EQNvjV69qRUCPhAwL0TPZ2RHP7gJYHyX3KqhE
BarsAx94f56TuZoAqiN91qyFomNFx3InzPRMxnVx0jnvT0Lwdd8KkMaOIG+YD/is
I19wKTakyYbnsZogy1Olhec9vn2a/iRFM9x2Fe0PonFkTGUugWhFpwIDAQABMA0G
CSqGSIb3DQEBBQUAA4GBABByUqkFFBkyCEHwxWsKzH4PIRnN5GfcX6kb5sroc50i
2JhucwNhkcV8sEVAbkSdjbCxlnRhLQ2pRdKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5XqcJ
2HUw19JlYD1n1khVdWk/kfVIC0dpImmClr7JyDiGSnoscxlIaU5rfGW/D/xwzoiQ
—–END CERTIFICATE—–

MD2
Issued to: Class 3 Public Primary Certification Authority
Issued by: Class 3 Public Primary Certification Authority
Valid from: 1/28/1996 to 8/1/2028
Serial Number: 70 ba e4 1d 10 d9 29 34 b6 38 ca 7b 03 cc ba bf
SHA1 Fingerprint: 74:2C:31:92:E6:07:E4:24:EB:45:49:54:2B:E1:BB:C5:3E:61:74:E2

—–BEGIN CERTIFICATE—–
MIICPDCCAaUCEHC65B0Q2Sk0tjjKewPMur8wDQYJKoZIhvcNAQECBQAwXzELMAkG
A1UEBhMCVVMxFzAVBgNVBAoTDlZlcmlTaWduLCBJbmMuMTcwNQYDVQQLEy5DbGFz
cyAzIFB1YmxpYyBQcmltYXJ5IENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MB4XDTk2
MDEyOTAwMDAwMFoXDTI4MDgwMTIzNTk1OVowXzELMAkGA1UEBhMCVVMxFzAVBgNV
BAoTDlZlcmlTaWduLCBJbmMuMTcwNQYDVQQLEy5DbGFzcyAzIFB1YmxpYyBQcmlt
YXJ5IENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GN
ADCBiQKBgQDJXFme8huKARS0EN8EQNvjV69qRUCPhAwL0TPZ2RHP7gJYHyX3KqhE
BarsAx94f56TuZoAqiN91qyFomNFx3InzPRMxnVx0jnvT0Lwdd8KkMaOIG+YD/is
I19wKTakyYbnsZogy1Olhec9vn2a/iRFM9x2Fe0PonFkTGUugWhFpwIDAQABMA0G
CSqGSIb3DQEBAgUAA4GBALtMEivPLCYATxQT3ab7/AoRhIzzKBxnki98tsX63/Do
lbwdj2wsqFHMc9ikwFPwTtYmwHYBV4GSXiHx0bH/59AhWM1pF+NEHJwZRDmJXNyc
AA9WjQKZ7aKQRUzkuxCkPfAyAw7xzvjoyVGM5mKf5p/AfbdynMk2OmufTqj/ZA1k
—–END CERTIFICATE—–

 

Forrás:


Legfrissebb sérülékenységek
CVE-2023-6448 – Unitronics Vision Series PLC sérülékenysége
CVE-2023-33106 – Qualcomm Multiple Chipsets sérülékenység
CVE-2023-33107 – Qualcomm Multiple Chipsets sérülékenysége
CVE-2023-33063 – Qualcomm Multiple Chipsets sérülékenység
CVE-2023-40088 – Android sérülékenysége
CVE-2023-40076 – Android sérülékenysége
CVE-2023-40077 – Android sérülékenysége
CVE-2023-49093 – HtmlUnit sérülékenysége
CVE-2023-42917 – Apple iOS sérülékenysége
CVE-2023-42916 – Apple iOS sérülékenysége
Tovább a sérülékenységekhez »