Újabb indokok a belső hálózat biztonságának megerősítésére

Nos a várva-várt 2010 Verizon Data Breach Investigations Report megjelent, és ismét sikerült meglepetést okoznia. Hadd sorojam fel a riport által az infosec közösségnek nyújtott jótéteményeket!

A különleges riport a 2009-es évre vonatkozik, közel 900 incidenst ölel át, és számos olyan információt dolgoz fel, melynek forrása az U. S. Titkosszolgálat.

https://www.infosecisland.com/blogview/6561-Another-Good-Reason-to-Increase-Internal-Security-.html