Veszélyesen kevés figyelmet szentelnek a social engineering-re az angol cégek

Egy felmérés kimutatta, hogy az angol cégek közel 42%-a esett már áldozatul social engineering-ből származó támadásnak és ebből fakadó kárnak, csak kevesebb mint 1/3-uk igyekszik tenni is ez ellen, és rendszeres felkészítést tartani munkatársainak.

A becslések szerint átlagosan esetenként 15 000 font kárral jártak ezek az incidensek. Bár a biztonsági szakértők 94% és az IT vezetők 80% tisztában van a social engineering-ből származó veszély nagyságával, csak igen kevés cégnél foglalkoznak az alkalmazottak erre való felkészítésével.

http://www.computerweekly.com/Articles/2011/09/21/247960/Social-engineering-attacks-hit-ill-prepared-UK-businesses-survey.htm