Felelős személy kijelölése

A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatósághoz beérkezett megkeresések kapcsán tájékoztatjuk Önöket, hogy az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 11. § (1) c) pontja szerint a szervezet vezetője az elektronikus információs rendszer biztonsági osztálya és a szervezet biztonsági szintje alapján előírt követelményeknek megfelelően az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyt nevez ki, vagy bíz meg, aki azonos lehet a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti biztonsági vezetővel.

A felelős személynek történő kinevezés, illetve megbízás lehetősége alól tehát sem a szervezet már állományban lévő tagjai sem külsős személyek nincsenek kizárva, amennyiben megfelelnek az Ibtv. 13. § (8) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az előírt felsőfokú végzettség és szakképzettség teljesítésének az Ibtv. 26. § (4) bekezdése értelmében 2013. július 1-től számított öt éven belül kell eleget tenniük az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatait ellátó személyeknek. Az Ibtv. által előírt képzést és továbbképzéseket részletesen a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet szabályozza.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján már meghirdetésre kerültek a szóban forgó elektronikus információbiztonsági képzések, melyekkel kapcsolatban az alábbi weboldalon részletes tájékoztatást ide kattintva kaphatnak.