Bejelentés-köteles szolgáltatók vagy szolgáltatások hatósági nyilvántartásba vétele (Ekertv.)

A bejelentés-köteles szolgáltató vagy szolgáltatás nyilvántartásba vétele (BKSZ regisztráció) az Ekertv. 6/A. § (3) bekezdése és a 270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja által együttesen kijelölt eljárásban történik. Ha a BKSZ regisztrációt az ügyfél szervezet kezdeményezte, akkor az kérelemre induló hatósági eljárásnak minősül. Ha a BKSZ regisztrációt az ügyfél szervezet a hatóság felszólítására végezte el, akkor arra a hivatalból induló eljárás szabályait kell alkalmazni.

Előfeltétel

BKSZ regisztráció csak olyan szolgáltatásra kezdeményezhető, amely megfelel az Ekertv. 2. § j) pontja szerinti meghatározásnak, illetve olyan szolgáltatóra, aki az e jogszabálypontban meghatározott bármilyen bejelentés-köteles szolgáltatást nyújt.

Kérelem

Az ügyfél szervezet munkatársa a kitöltött általános kéreleműrlapot (e-Papír) a szervezet cégkapujáról (vagy a meghatalmazott jogi személyiségétől függően a meghatalmazott cégkapujáról, hivatali kapujáról vagy személyes ügyfélkapujáról) feladja az NBSZ központi hivatali kapujára (KRID: 427386978) címezve. Az e-Papírnak nem kell lényeges adatot tartalmaznia: csak az Eüsztv-vel való megfelelést szolgálja. A kérelem törzse az Űrlapok menüpontban közzétett Excel munkafüzet formátumú NEIH-BKSZ űrlap, melyet az e-Papírhoz csatolni kell. Meghatalmazott útján történő adatszolgáltatás esetén a meghatalmazást is mindig kérjük csatolni.

A NEIH-BKSZ űrlap 1. oldala a 270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti adatokat tartalmazza.

A regisztráció során megadja:

  • a szolgáltatást nyújtó nevét
  • a szolgáltatást nyújtó székhelyét
  • a szolgáltatást nyújtó cégjegyzékszámát
  • a szolgáltatást nyújtó elektronikus kapcsolattartási adatait
  • a nyújtott szolgáltatás típusát (piactér – keresőszolgáltató – felhőszolgáltató)
  • a nyújtott szolgáltatás elektronikus elérhetőségét (domain, URL, weboldal)
  • a szolgáltatás nyújtásában közreműködő egyéb szervezet fenti adatait

A regisztráció során megadott adatok változásáról, továbbá megszűnéséről 8 napon belül tájékoztatja a hatóságot az NBSZ honlapján közzétett formában.

Döntéshozatal

A hatóság a szervezet, illetve a szolgáltatások nyilvántartásba vételéről határozatot hoz, melyet kizárólag az ügyfél szervezettel közöl.

A hatóság ügyintézési határideje sommás eljárás esetén 8 nap, egyébként 60 nap, melybe az ügyfél késedelmének időtartama nem számít bele.