Információátadási szabályzatok információbiztonsági megfelelőségének ellenőrzése (Eüsztv.)

Az információátadási szabályzatok információbiztonsági megfelelőségének ellenőrzése a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörben, kizárólag az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (EÜF) megkeresésére, az EÜF részére megküldött átiratba foglalt véleményezés útján történik.

A NEIH e feladatkörében nem jár el szakhatóságként.

A NEIH ügyintézési határideje egyedi információátadási szabályzat esetén 8 nap, egységesített (több szervezet alkalmazására kiterjesztett mintán alapuló) információbiztonsági szabályzat esetén 15 nap.