Közigazgatási hatósági eljárások (Szakhatósági állásfoglalás)

Előzetes szakhatósági állásfoglalás kérése

A kérelmező szervezetnek lehetősége van az általa készített légiközlekedési védelmi terv kibervédelmi intézkedéseiről előzetes szakhatósági állásfoglalást kérnie, melyben a Szakhatóság megvizsgálja, hogy a benyújtott kibervédelmi intézkedéseket ismertető dokumentum megfelel-e a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 40/A. §-ban részletezett előírásoknak.

–           Az előzetes szakhatósági állásfoglalásról szóló kérelmet a vizsgálandó dokumentummal együtt a kérelmező szervezet cégkapujáról a Szakhatóság részére kell megküldeni a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatali kapujára (KRID:427386978) címezve E-papír szolgáltatás segítségével.

–           A Szakhatóság a kérelem feldolgozását követően a kérelmező szervezet cégkapujára megküldi az előzetes szakhatósági állásfoglalást, amely 1 évig érvényes.

Szakhatósági állásfoglalás

–           A szervezet a kérelmét a Építési és Közlekedési Minisztérium Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály részére nyújtja be. A kérelemhez csatolni kell a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 40/A.§-ban részletezett előírásoknak megfelelően elkészített kibervédelmi intézkedéseket magában foglaló légiközlekedés védelmi tervet.

–           A Technológiai és Ipari Minisztérium Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály a kérelem és a csatolt légiközlekedési védelmi terv beérkezését követően a dokumentumokat szakhatósági állásfoglalásra megküldi a Szakhatóság részére.

–           A Szakhatóság a benyújtott Légiközlekedési Védelmi Tervet ellenőrzi és véleményezi, a Rendeletben részletezett kibervédelmi intézkedésre vonatkozó előírásoknak történő megfelelés szempontjából.

–           A Szakhatóság a kérelmet benyújtott szervezetet hiánypótlásra szólíthatja fel. Amennyiben kérelmező szervezet a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesíti, a kérelmező szervezet nem kapja meg a szakhatósági hozzájárulást.

–           A Szakhatóság a benyújtott dokumentumok tanulmányozását követően, elektronikus úton megküldi a szakhatósági állásfoglalást a Technológiai és Ipari Minisztérium Légügyi Kockázatértékelési Hatósági Főosztály részére.