SZEÜSZ-ök és KEÜSZ-ök információbiztonsági megfelelőségének ellenőrzése (Eüsztv.)

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ) információbiztonsági megfelelőségének ellenőrzése az Ibtv. 14. § (2) bekezdés h) pontja, illetve a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 138. § (4) bekezdése alapján együttesen meghatározott feladatkörben, kizárólag az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (EÜF) megkeresésére, az EÜF részére megküldött átiratba foglalt véleményezés útján történik., kizárólag az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (EÜF) megkeresésére, az EÜF részére megküldött átiratba foglalt véleményezés útján történik.

A NEIH e feladatkörében nem jár el szakhatóságként.

A NEIH ügyintézési határideje 8 nap.