Informatikai fejlesztési projektek információbiztonsági véleményezése (Ibtv.)

KÖFOP keretében megvalósuló fejlesztések elektronikus információbiztonsági támogatása

Az informatikai fejlesztési projektek információbiztonsági megfelelőségének ellenőrzése az Ibtv. 16. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatkörben, a Miniszterelnökséghez mint irányító hatósághoz érkező megkereséseknek a Belügyminisztérium E-közigazgatási Főosztályán mint közreműködő hatóságon keresztül érkezik a NEIH-hez, és a közreműködő hatóságnak megküldött átiratban véleményezésre kerül.

A véleményezés tárgyát jelenleg a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében nevesített kiemelt projektekben fejlesztett elektronikus információs rendszerek előzetes biztonsági osztályba sorolása, illetve az annak alapján a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet 3. mellékletében elvárt információbiztonsági követelmények megfelelő tervezése képezik. Ennek során a projektgazdák az irányító és közreműködő hatóságon keresztül, az alább ismertetett eljárásrend szerint működnek együtt a hatósággal. Az eljáráshoz szükséges további dokumentumok is itt érhetők el.

Tájékoztató a NEIH vizsgálatának menetéről

Nyilatkozat a biztonsági osztályba sorolásról és közreműködő igénybevételéről

A NEIH e feladatkörében nem jár el szakhatóságként.

A NEIH ügyintézési határidejét együttműködés keretében a közreműködő hatóság határozza meg.