Magyarország a 19. helyen

 

Magyarország a 19. helyen végzett a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Globális Kiberbiztonsági Felmérésén (Global Cybersecurity Index- GCI). Az ENSZ infokommunikációs technológiával foglalkozó ügynöksége 2013 óta minden évben – objektív metodikát alkalmazva – felméri az államok kiberbiztonsággal kapcsolatos érettségét és elkötelezettségét. A kiberbiztonság, mint téma, széles alkalmazási területként értelmezhető, ezért az online felmérés  is több iparágat, szektort ölelt fel. Az egyes országok fejlesztési vagy szerepvállalási szintjei öt főpillér (jogi, technikai, szervezeti, kapacitásbővítési és együttműködés intézkedések) mentén kerültek értékelésre, majd ezen részeredményeket összesítve alakult ki az összesített pontszám. A felmérésen 2018-ban Magyarország – regionális szinten – a 19., míg az ITU 195 tagállama közül az 31. helyen végzett. A 2017-es évhez képest az eredmény jelentős előrelépésnek tekinthető. Összességében elmondható, hogy minden régióban kiemelt fontossággal tekintenek a kiberbiztonságra, és az öt pillér vonatkozásában az államok javuló tendenciája és a biztonságtudotosság erősödése figyelhető meg.  Megjegyzendő azonban, hogy a különböző régiók közötti kiberbiztonsági elkötelezettségi szint továbbra is jelen van és jól látható. A felmérés a tagállamokat kötelezettségvállalásuk szintjének megfelelően sorolta be: magas, közepes és alacsony szintre. Magyarország azon országok között szerepel, amelyek az index mind az öt főpillérében nagy elkötelezettséget tanúsítottak. A felmérésen Nagy Britannia végzett az első, az Amerikai Egyesült Államok a második, Franciaország a harmadik helyen.

A jelentés – többek között – kiemeli, hogy Magyarország alapítótagja a Global Forum on Cyber Expertise (GFCE) nevű szervezetnek és kiemelten szoros együttműködési kapcsolatot ápol az Európai Unió Hálózat-és Információbiztonsági Ügynökséggel (ENISA). Megállapították, hogy hazánk folyamatosan erős elkötelezettséget mutat a kiberbiztonság és a kiberbiztonsági tudatosítás, globális kooperáció iránt, amely a különféle együttműködési megállapodások kezdeményezésében és a példamutató nemzetközi információmegosztásban is megmutatkozik. A GCI külön kiemeli és más országok figyelmébe ajánlja Magyarországon azt az online rádióműsort, amely minden második héten kizárólag a személyes adatok védelmének legújabb kérdéseivel foglalkozik.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete 2018-ban is sikeresen végezte el a nemzeti szintű szakmai koordinációt, a kérdőív kitöltésével kapcsolatos teendőket, valamint a kérdőív online megválaszolását. A korábban említett jelentős előrelépéshez több hazai szervezet összehangolt és precíz munkájára volt szükség.