Riasztás Nyitott RDP port biztonsági kockázatai

Remote Desktop Protocol (RDP): a Microsoft által fejlesztett protokoll, amely grafikus felületet biztosít a felhasználók és adminisztrátorok számára, hogy hálózati kapcsolaton keresztül csatlakozzanak egy másik számítógéphez. Alapértelmezetten a TCP3389 porton üzemel.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NBSZ NKI) riasztást ad ki nyitott RDP port biztonsági kockázatai témában. Az NBSZ NKI tapasztalatai alapján az elmúlt közel másfél év során jelentősen megnövekedett az olyan informatikai biztonsági incidensek száma, amely során az ismeretlen támadók a nem megfelelően konfigurált RDP szolgáltatást kihasználva, azon keresztül zsarolóvírust juttattak a támadott rendszerbe. A támadások során a ransomware fertőzésnek köszönhetően jellemzően az intézmény adatainak és szervereinek jelentős része, egyes esetekben az egésze titkosításra került, ez által megbénítva az adott szervezet működését. A hazai és nemzetközi partnerektől származó információk alapján az ilyen típusú támadások segítségével terjesztett zsarolóvírusok elsődleges célpontjai piaci vállalatok és állami szervezetek.

A 2020-as év első negyedévében az internet irányából szabadon elérhető RDP portok (TCP3389) számossága a korábbi tendenciához képest látványos emelkedést mutat. A március hónapban az emelkedés mértéke közel 110% a január és februári adatokhoz képest. Az emelkedés egyik oka lehet, hogy egyre több szervezet biztosítja munkavállalói számára az otthoni munkavégzés lehetőségét, amelyet – a bevezetési határidők szűkössége miatt – nem minden esetben sikerült kellően biztonságosan beállítani.

A nem megfelelően konfigurált RDP elérés így olyan biztonsági kockázatokat hordozhat magában, amelyek adott esetben a szervezet teljes működését megbéníthatják, ellehetetlenítve ez által a napi szintű feladatok ellátását.

A támadások sikerességének csökkentése érdekében, kiemelt tekintettel a távoli asztali elérést biztosító szolgáltatásokra, az NBSZ NKI az alábbi kockázatcsökkentő / megelőző intézkedések mihamarabbi megtételét javasolja:

 • Az RDP kiszolgáló beállítása, hogy publikus IP címekről tiltva legyen a TCP3389 port elérése.
 • Amennyiben mégis szükséges RDP elérés, a hozzáférés korlátozása megadott IP címekre.
 • Üzemeltetéshez használt portok (SSH, RDP, Telnet, LDAP, NTP, SMB, stb.) külső hálózatból történő elérésének tiltása, üzemeltetési feladatok ellátásához javasolt a rendszerek VPN (többfaktoros azonosítással) kapcsolaton keresztül történő elérése.
 • Az RDP elérés dedikált gépről történjen, ne a felhasználó otthoni gépéről.
 • RDP hozzáférés és hozzáférési kísérletek full verbose naplózása (nem csak bejelentkezés, hanem minden tevékenység, pl. fájlelérés). Naplók mentése, nem ciklikus felülírása.
 • A legkisebb jogosultsági elv (least privilige) alkalmazása, ha nem szükséges ne legyen admin jogköre a távoli felhasználónak.
 • Bejelentkezések rendszeres felülvizsgálata a naplóállományok alapján.
 • Felhasználói fiókok zárolására vonatkozó házirend kialakítása.
 • Jelszavak kötelező periodikus cseréje, szigorú jelszóházirend alkalmazása mellett.
 • Megfelelő biztonsági mentési és visszaállítási stratégia kidolgozása.
 • Katasztrófa utáni helyreállítási terv kidolgozása (DRP).
 • Amennyiben lehetséges, többfaktoros azonosítás engedélyezése az RDP bejelentkezéshez.
 • A nyitott portok alapértelmezett értékeinek megváltoztatása (security by obscurity) megnehezíti az automatákkal végzett letapogatást, így a szolgáltatás támadásokkal szembeni kitettsége is csökkenthető.
 • Nyitott portok felülvizsgálata, a szükségtelen portok bezárása, a szükséges portok fokozott felügyelete.
 • A gyakran használt portok internet irányából történő elérésének korlátozása (megadott IP címekről, bizonyos felhasználók számára).
 • Határvédelmi rendszerek szoftvereinek naprakészen tartása.
 • Alkalmazások és operációs rendszerek naprakészen tartása.
 • Határvédelmi eszközök feketelistájának frissítése (több gyártó rendelkezik nyilvánosan elérhető listákkal pl.: Cisco), ezáltal csökkentve a támadás kockázatát.
 • A szükségtelen felhasználói fiókok felfüggesztése, a távoli eléréssel rendelkező felhasználók szükséges mértékre történő csökkentése, felhasználók jogosultságainak időszakos felülvizsgálata.
 • Rendszeres online és offline (szalagos egység, külső merevlemez) biztonsági mentés, archiválás.

A fentiekben megfogalmazott javaslatok végrehajtása minden olyan zsarolóvírus esetében jelentősen csökkentik a biztonsági esemény bekövetkeztét, amelyeket RDP segítségével juttatnak a támadók a rendszerbe.

Biztonsági incidens bekövetkezése esetén az NBSZ NKI az alábbiakat javasolja:

 • Sikeres támadás esetén az érintett eszköz hálózatról történő leválasztását.
 • Ransomware fertőzés esetén az érintett adathordozók helyreállítása előtt bitazonos másolat készítését.
 • Incidens bejelentését az NBSZ NKI részére a CSIRT@nki.gov.hu e-mail címen, vagy az nki.gov.hu weboldal incidensbejelentő felületén keresztül.
  • A bejelentés tartalmazza az incidenssel kapcsolatos alapvető információkat:
 • A biztonsági esemény leírása (károkozás mértéke, mely kliens és szervertartalmak sérültek).
 • Esemény bekövetkeztének és észlelésének időpontja.
 • Hogyan következhetett be a biztonsági esemény?
 • Milyen intézkedések történtek?
 • Ransomware fertőzés esetén a „ransom note”, valamint 2 db titkosított állomány, fájlkiterjesztés.

További hivatkozások:


Legfrissebb sérülékenységek
CVE-2023-2868 – Barracuda Email Security Gateway sérülékenysége
CVE-2023-1424 – Mitsubishi Electric Corporation MELSEC iQ-F szériájú CPU sérülékenysége
CVE-2023-33236 – MXsecurity sérülékenysége
CVE-2020-36694 – Linux Kernel sérülékenysége
CVE-2023-33250 – Linux Kernel Release Candidate 1 sérülékenysége
CVE-2023-2706 – OTP Login Woocommerce & Gravity Forms WordPress bővítmény sérülékenysége
CVE-2023-2499 – WordPress RegistrationMagic beépülő modul sérülékenysége
CVE-2023-32314 – vm2 sandbox sérülékenysége
CVE-2023-32313 – vm2 sandbox sérülékenysége
CVE-2023-0812 – Active Directory Integration / LDAP Integration Wordpress plugin sérülékenysége
Tovább a sérülékenységekhez »