Jogi nyilatkozat

A honlap információi felhasználhatók a forrás megjelölésével.

A www.nki.gov.hu honlap (a továbbiakban: honlap) eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) szerzői jogi oltalom alatt áll és kizárólag a Nemzeti Kibervédelmi Intézet előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

Erre tekintettel tilos a Nemzeti Kibervédelmi Intézet előzetes írásbeli engedélye hiányában a honlap eredeti tartalmának, illetve az oldalak bármely alkotóelemének (együtt és külön-külön is) bármely technikai módszerrel bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése.

A másodközlésnek meg kell felelnie a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek.

Mindennemű jogosulatlan felhasználás jogi eljárást von maga után.

Előzetes írásbeli engedély hiányában a honlap tartalmi elemei sem nyilvános, sem zárt adatbázisban nem helyezhetők el. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. Ez a tilalom nem érinti a szerzői jogról szóló  1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szabad felhasználási eseteket, amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve a törvényben meghatározott célból és mértékben van lehetőség.

A honlap tartalmának szerzői joga a Nemzeti Kibervédelmi Intézetet illeti meg, kivéve abban az esetben, amennyiben a konkrét dokumentumban más forrás került feltüntetésre, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik – ebben az esetben ennek megfelelően kell eljárni.

A World Wide Web szolgáltatásról szóló referenciák (linkek) más online szolgáltatásokban elhelyezhetőek. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet fenntartja magának azt a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezéséről írásbeli bejelentést kérünk a CSIRT@nki.gov.hu címen.

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet szolgáltatásai számos olyan linket (kapcsolódási pontot) tartalmaznak, amelyek az internet egyes pontjaira (pl. más weboldalra) vezetnek. Ezen weboldalak tartalmáért, továbbá szolgáltatóik adat-, valamint információvédelmi gyakorlatáért a Nemzeti Kibervédelmi Intézet honlapjainak üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. Az esetleges technikai fennakadásokból eredő károkért az üzemeltetők felelősséget nem vállalnak. Az üzemeltetők mindennemű változás – ide értve az esetleges szünetelést és megszüntetést is – jogát fenntartják.