Mobil eszközök hivatali használata

 

A mobil eszközök és használatuk már mindennapi életünk részét képezik a gyermekkortól egészen idős korunkig, jelenlétük annyira általánossá vált, hogy már észre sem vesszük, hogy használjuk őket, azonban hiányuk egyik pillanatról a másikra komoly problémát okozhat még egyszerűbb helyzetekben is. Például lemerül a mobiltelefonunk, nincs nálunk töltő, de sürgősen fel kellene hívnunk egy személyt, akinek a száma a telefonunk névjegyzékében van, így nem tudjuk a számot, és az illetőt sem felhívni.

A mobil eszközök használata nemcsak magánéletünk része, hanem ma már egyre több munkáltató is ilyen eszközöket biztosít munkavállalóinak munkavégzésükhöz.

A munkáltatóknak minden esetben végig kell gondolniuk és mérlegelniük kell, hogy milyen mobil eszköz politikát folytatnak, illetve azt milyen stratégia mentén valósítják meg, mert ezek mind kihatással lehetnek gazdasági tevékenységükre, nemcsak költséghatékonyság szempontjából, hanem vállalati biztonsági, információbiztonsági és adatvédelmi vonatkozásokban is, mely kockázatoknak, az anyagi veszteségen túl, komoly reputációs vetülete is lehet.

Az eszközök nagy száma és mindennapi jelenléte, a „tőlük való függőség”, valamint a magán és a hivatali felhasználás miatt is szükséges ezen eszközök, a rajtuk tárolt és segítségükkel továbbított információk védelme, melyet információbiztonsági, valamint adatbiztonsági intézkedésekkel lehet elérni.

A tanulmány célja annak bemutatása, hogyan lehet hivatali környezetben a mobil eszközöket biztonságos módon alkalmazni. Példákon keresztül bemutatjuk a mobil eszközök magán és hivatali használatának veszélyeit, továbbá, hogy milyen biztonsági intézkedésekkel lehet a hivatali használat kockázatait csökkenteni.5 A hivatali mobil eszköz használatának eseteit külön fejezetben fejtjük ki részletesen. A tanulmány kitér a hivatali mobil eszközök biztosításának módjaira is, valamint külön fejezet szól a hivatali mobil eszközök használatának bevezetéséhez kapcsolódó stratégiákról is. Nemcsak a gyakorlati megvalósítás fontos a mobil eszközök hivatali használata során, hanem a jogi háttér vizsgálata, elemzése is, mely önálló fejezetet kapott a hatályos jogi szabályozás információbiztonsági, adatvédelmi és egyéb releváns területein keresztül. A tanulmány végén, az összegzésben összehasonlítjuk az egyes használati módok előnyeit és hátrányait, valamint a bevezetési stratégia fontosabb lépései is teret kapnak.

A tanulmány – adott keretek között – törekszik a mobil eszközök hivatali bevezetésének legszélesebb és legmélyebb aspektusait bemutatni arra is figyelemmel, hogy a téma gyorsan változik, folyamatosan bővülnek a rendelkezésre álló információk, és látnak napvilágot az alkalmazást befolyásoló biztonsági események és az arra adott válaszok. Figyelembe kell azt is venni, hogy az elemzés eredményeit egy konkrét szervezetnél történő bevezetéskor a szervezet sajátosságaira tekintettel kell felhasználni.