Főbb biztonsági kockázatok az 5G hálózatok kiépítése kapcsán

 

Az Amerikai Egyesült Államok belbiztonsága alatt működő kiberbiztonsági ügynökség (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency – CISA) infografikában foglalja össze az 5G hálózatokat érintő lényeges kockázatokat. A meglévő 4G (LTE) hálózatra épülő ötödik generációs mobil hálózat egyik fő célja a kapacitásbővítés, ugyanis több tízmilliárd csatlakozó eszközt kell kiszolgálnia. Habár az 5G terén számos fejlesztést irányoztak elő, a CISA arra hívja fel a figyelmet, hogy egyes ─ például az ellátási láncot, a telepítést, valamint a hálózatbiztonságot érintő, vagy a piaci versenyből és üzleti döntésekből eredő ─ sérülékenységek negatívan befolyásolhatják az 5G hálózatok bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását. A potenciális kockázatok közül kiemelik a nem megbízható gyártóktól származó termékek alkalmazását, amelynek kapcsán fontos szempont, hogy a különböző országok eltérő biztonságú hálózatokat hozhatnak létre. Mindezek mellett a nem megfelelő telepítésből, konfigurálásból, valamint menedzselésből eredő sérülékenységekkel, illetve az LTE hálózattól „örökölt” biztonsági problémákkal is számolni kell. Javaslatuk szerint célszerű tekintetbe venni a rendszerek és technológiák közötti átjárhatóság hiányából eredő kockázatokat is, amelyek szintén lényeges problémát jelenthetnek, ugyanis egyes gyártók ─ itt példaként a Huawei-t említik ─ hajlamosak saját szabadalmú rendszerelemeket alkalmazni, amely korlátozhatja a megrendelő lehetőségeit más gyártótól származó eszközök bevonásában.

(securityweek.com)