A brit Legfelsőbb Bíróság részben jogellenesnek minősített egy adatgyűjtési törvényt

A National Council for Civil Liberties (NCCL) civil jogvédő szervezet beadványt nyújtott be az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságához a nyomozati hatáskör szabályozásáról szóló 2016. évi törvény (IPA) – más néven Snoopers’ Charter – 4. szakaszával kapcsolatban, arra hivatkozva, hogy az sérti az Egyesült Királyság állampolgárainak magánélethez való jogát, továbbá összeegyeztethetetlen az Emberi Jogok Európai Egyezményével. A kifogásolt rész ugyanis lehetővé teszi egyes hírközlési adatok – például az ügyfelek tartózkodási helyére vonatkozó információk és böngészési előzmények – megőrzését és hozzáférhetővé tételét a hatóságok számára. A bíróság ítéletében úgy határozott, hogy a szóban forgó szakasz részben jogellenes, mivel az információ gyűjtése nem korlátozott a súlyos bűncselekmények esetére. Ugyanakkor azt a vádat, miszerint a jogszabály „általános és válogatás nélküli gyűjtést tesz lehetővé” elutasították. A kormánynak a határozat szerint 2018. november 1-ig törvénymódosítást kell eszközölnie, úgy, hogy az megfeleljen az uniós jogszabályoknak.