Az információbiztonság lélektana

 

Az információbiztonság nélkülözhetetlen eleme életünknek, hiszen információs társadalomban élünk. Ez azt jelenti, hogy napjainkban az információ meghatározó társadalmi értékké válik, és a társadalom, illetve a gazdaság maga is információs értékeket termel és használ fel. Az információ előállítása, elosztása, terjesztése, használata és kezelése jelentős gazdasági, politikai és kulturális tevékenység. Az információs társadalom működésének alapja az információs infrastruktúra (információs közműhálózat).

Az információ egyre fontosabb szerepet tölt be mindennapjainkban, a társadalom egyik alappillérévé vált. Jelen van a kommunikációban, a döntéshozatalokban, valamint a különféle folyamatok, eljárások lebonyolításában is. Az információ értékének növekedésével együtt jár a különböző információk megszerzésére irányuló támadások megjelenése is, függetlenül attól, hogy az adott információ bizalmasnak tekinthető-e vagy sem.

A számítástechnikai és elektronikai eszközök tárháza szinte végtelen, és az idő előrehaladtával folyamatosan jelennek meg új és új eszközök, amelyek azonban számos veszélyt rejthetnek magukban. Az új eszközök megjelenése új támadási alternatívát, felületet is jelenthet, éppen ezért kiemelt jelentőségű, hogy megvédjük a ránk bízott információkat a jogtalan hozzáféréstől, az információk esetleges kiszivárgásától, módosításától vagy akár megsemmisítésétől. Ahhoz, hogy a védelem sikeres lehessen, nem elég csupán a támadási és védekezési módszereket ismerni, minden esetben ki kell térni a támadást végrehajtó személyek, a felhasználók, valamint a vezetők szerepére is, hiszen a védelem sikeres kialakításával sok esetben megelőzhetők a bizalmas információk megszerzésére irányuló támadások.

A jelen tanulmány célja az emberi tényező információbiztonságban betöltött szerepének bemutatása, különösen az információ kezelésével, védelmével és megszerzésével kapcsolatba hozható személyek, mint például a felhasználók, vezetők vagy akár a támadók információbiztonsági vonatkozásának ismertetése.