Közösségi hálózatok hivatali használata

 

A közösségi média használatának komplex kockázatait kevesen ismerik. Az egyes oldalak népszerűségéből következően a támadók előszeretettel használják a közösségi oldalakat támadásaik előkészítése vagy támadások kivitelezése érdekében. A védekezést nehezíti a közösségi oldalak állandó innovációja, amelynek hatására a támadók mindig új és új eljárásokat alkalmaznak. A védekezés egyik legfontosabb elemét az adat- és információbiztonsági tudatosság növelésére vonatkozó oktatások jelentik, amelyek során az állandóan változó fenyegetéseket is ismertetni szükséges. A közösségi oldalak jelentette kockázatok szervezetenként és a szervezeten belül munkakörönként eltérőek, így a képzések ezekre specifikus szervezését igénylik.

A közösségi oldalak használata napjainkban komoly kihívás elé állítja a szervezeteket. Bár számos biztonsági kockázatot jelentenek, megfelelő biztonságtudatos használattal a kockázatok minimalizálhatók. A közösségi oldalak számos olyan lehetőséget biztosítanak az egyes szervezeteknek, amelyek segítségével nagyban növelhetik jogszabályban meghatározott feladataik hatékony ellátását. A szervezet és az ott kezeltek adatok függvényében azonban nem csupán célszerű a közösségi oldalak használatának korlátozása, hanem elengedhetetlen. Jelenleg az egyik legjelentősebb kihívást az jelenti, hogy a közösségi média hivatali használatára vonatkozóan nem áll rendelkezésre egységes módszertan.

Az információbiztonság szempontjából elengedhetetlen, hogy a különböző szervezetek kitekintsenek saját falaikon túl, és számításba vegyék a munkavállalóik által napi rendszerességgel használt közösségi szolgáltatásokat. Az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy a támadók szinte minden esetben felhasználják a közösségi médiából származó információkat egy-egy támadás végrehajtásához. A megváltozott helyzethez történő alkalmazkodás megköveteli, hogy az információbiztonsági tudatosság kialakítására és ezzel együtt a közösségi hálózatok használatát érintő esetleges korlátozásokra konkrét szabályzatok szülessenek a közeljövőben. A szabályozás és a korlátozás mellett a közösségi média használatának számos előnye van egy hivatal szempontjából. Ennek érdekében ki kell dolgozni a közösségi média használatát érintő stratégiákat, melyek kiemelt szerepet kaphatnak a szervezet külső kommunikációjában és az ellenséges propaganda és dezinformációs hadjáratok elhárításában.

Jelen tanulmány a közösségi média biztonságos használatával foglalkozik, kiemelten fókuszálva a közösségi oldalakból fakadó adat- és információbiztonsági kockázatra a hivatali használat tekintetében.