EU digitális körkép – lassú növekedés és informatikai szakemberhiány a jellemző

 

Megjelent a 2021-es Digitális Gazdasági és Társadalmi Index (DESI), amely az Európai Unió évente megjelenő, az országok digitális fejlettségét mérő mutatószámrendszere. Eszerint az elmúlt évben valamennyi tagállam előrelépést tett a humán tőke, a széles sávú kapcsolatok elérhetősége, a digitális technológia vállalati integrációja, valamint a digitális közszolgáltatások terén. Az EU-ban átlagosan az a lakosság mintegy 56%-a rendelkezik legalább alapfokú digitális készségekkel, az információs és kommunikációs technológiák (IKT) területén foglalkoztatott szakemberek száma pedig 8,4 millióra növekedett. Az EU szerint azonban a növekedés üteme nem elegendő, jelentősen javítani kell a képzési- és karrierlehetőségeken. A „digitális évtized” célkitűzése szerint 2030-ra a lakosság 80 százalékának rendelkeznie kell alapvető digitális ismeretekkel, valamint az IKT területen foglalkoztatottak számának el kell érnie a 20 millió főt Európában.

Ettől még sajnos messze vagyunk, jelenleg a cégek fele (55%) nem talál elegendő informatikai szakembert. Ennek hátterében egyrészt az áll, hogy a nők aránya továbbra is nagyon alulreprezentált az informatika területén ─ az IT szakma mindössze 19%-át képviselik nők. Továbbá megoldásra vár a „digitális szakadék” problémája is, ami a városok és kistelepülések között tapasztalható. A Bizottság ugyanakkor jelentős javulást remél, mivel a digitális szektorba irányuló beruházások 17 százaléka – 20 milliárd euró – a digitális készségek fejlesztését szolgálja.

(heise.de)